MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE

1055. BUDAPEST, NAGY IGNÁC u. 2-4.szám
Tel/Fax: 311.28.01

Home Page: www.unitarius.hu  http://unitarius.lap.hu
Email: mue@unitarius.hu; muehivatal@unitarius.hu

PÜSPÖKI HELYNÖK

FŐGONDNOK

KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF
lelkész


 ELEKES BOTOND

JEGYZŐ

FELÜGYELŐGONDNOK
DR. SZENT-IVÁNYI ILONA
lelkész

   
 Dr. BARABÁSSY SÁNDOR

KÖZÜGYIGAZGATÓ FŐSZÁMVEVŐ


Máté Ernő

MÁTÉ ERNŐ
lelkész


SZEKERES PIROSKA