Bishops Presidents
 1.   Dávid Ferenc  1568 - 1579.
 2.  Hunyadi Demeter  1579-1592.
 3.  Enyedi György  1592-1597.
 4.  Kósa János 1597-1601.
 5.  Toroczkai Máté  1601-1616.
 6.  Radeczki Bálint  1616-1632.
 7.  Csanádi Pál  1632-1636.
 8.  Beke Dániel  1636-1661.
 9.  Járai János  1661. april 7 - june 3.

  (For two years the chair of the bishop remained vacant because the war prevented the church to hold a synod.)

 10.  Koncz Boldizsár  1663-1684.
 11.  Szentiványi Márkos Dániel  1684-1689.
 12.  Bedö Pál  1689-1690.
 13.  Nagy Mihály 1691-1692.
 14.  Almási Gergely Mihály  1692-1724.
 15.  Pálfi Zsigmond  1724-1737.
 16.  Szentábrahámi Lombárd Mihály  1737-1758.
 17.  Agh István  1758-1786.
 18.  Lázár István  1786-1811.
 19.  Körmöczi János  1812-1836.
 20.  Székely Miklós  1838-1843.
 21.  Székely Sándor  1845-1852.

  (For nine years the office of the bishop was vacant because the state didn't recognize the right of the Unitarian Church to elect its bishop. In this time the duty of the bishop was accomplished by the general notary, Székely Mózes.)

 22.  Kriza János  1861-1875.
 23.  Ferencz József  1876-1928.
 24.  Dr. Boros György  1928-1938.
 25.  Dr. Varga Béla  1938-1941.
 26.  Józan Miklós  1941-1946.
 27.  Dr. Kiss Elek  1946-1971.
 28.  Dr. Kovács Lajos  1972-1994.
 29.  Dr. Erdö János  1994-1996.
 30.  Dr. Szabó Árpád  1996-

Note:   Bishops of the Transylvanian Unitarian Church from 1568-1948 and Bishops of the Romanian Unitarian Church from 1948 through the present.

From 1945 in Hungary there is a separate Hungarian Bishops Office with their own bishops, as it follows:

1. Szent-Iványi Sándor - president, bishop substitutor, 1945 - 1947

2. Dr. Csiki Gábor - dean, bishop substitutor, 1947 - 1957, until his retirement.

3. Pethő István - bishop substitutor, 1957 - 1966.

4. R.Filep Imre - dean, bishop substitutor, 1966 - 1970.

5. Dr. Ferencz József - bishop, 1971 - 1988.

6. Huszti János - bishop, 1988 - 1994.

7. Bencze Márton - bishop, 1994 - 2001.

8. Rázmány Csaba - bishop, 2001. -

 1. Homoródszentmártoni Bíró Sámuel  1718-1721
 2. Désfalvi Simon Mihály   1718-1723
 3. Vargyasi Daniel Ferenc  1718-1747
 4. Kénosi Sándor Gergely  1718-1728
 5. Gidófalvi Gábor  1718-?
 6. Bongardus János 1718-?
 7. Teleki Ferenc  1718-?
 8. Vargyasi Daniel Péter  1723-1741
 9. Káli Kun István  1723-1736
 10. Désfalvi Simon János 1732-1765
 11. Szentiványi Henter János  1747-1752
 12. Petrichevich Horváth Boldizsár 1753-1778
 13. Árkosi Benkö Rafay 1753-1761
 14. Árkosi Benkö Ferenc 1761-1771
 15. Ürmösi Maurer Sámuel 1771-1786
 16. Petrichevich Horváth Ferenc 1778-1804
 17. Ürmösi Maurer László 1786-1789
 18. Toroczkai Mihály 1789-1802
 19. Vargyasi Daniel Elek 1802-1812
 20. Petrichevich Horváth Miklós 1805-1814
 21. S.Szentiványi Sámuel 1811-1817
 22. Petrichevich Horváth Károly 1815-1830
 23. Vargyasi Daniel Elek 1820-1848
 24. Augusztinovics Pál 1832-1837
 25. Káli Nagy Elek 1854-1878
 26. Harczói Gálfalvi Imre 1862-1875
 27. Vargyasi Daniel Gábor 1876-1905
 28. Laborfalvi Dr. Berde Áron 1876-1892
 29. Petrichevich Horváth Kálmán 1892-1925
 30. Nagyfalusi Fekete Gábor 1907-1917
 31. Árkosi Ferenczy Géza 1920-1938
 32. Dr. Szent-Iványi József 1925-1938
 33. Dr. Gál Miklós 1938-1951
 34. Dr. Elekes Domokos 1938-1941
 35. Dr. Gelei József 1941-1945
 36. Dr. Mikó Lörincz 1946-1952
 37. Ferencz József 1953-1960
 38. Kereki András 1953-1968
 39. Kelemen Lajos 1960-1963
 40. Dr. Mikó Imre 1964-1968; 1975-1977
 41. Székely János 1970-1975
 42. Dr. Barabássy László 1969-1991
 43. Dr. Gyarmathy Árpád 1978-1989
 44. Jenei Dezsö 1990-1996
 45. Gálfalvi Sándor 1992-1996
 46. Dr. Szabó Pál 1996 - 2000.
 47. Balogh Ferenc 2000. - 2002.
 48. Dr. Kisgyörgy Árpád 2000. - 2003.
 49. Máté Dénes 2003. -
 50. Kolumbán Gábor 2003. -

From 1945 in Hungary there is a separate Hungarian Bishops office with their own lay presidents, as it follows:

1. Dr. Báró Daniel Gábor - president, 1902 - 1919.
2. Hajós Béla - president, 1923 - 1936.
3. Vargyasi Daniel Gábor - president, 19?? - 1957.
4. Gál Jenő - president, 1947 - 1961.
5. Imre Dénes - president, 1947 - 1975.
6. Gálfalvi István - president, 1957 - 19??
7. Ferencz József - president, 1957 - 1971.
8. Bartók Béla ifj. - president, 1971 - 1994.
9. Gyarmathy László - president, 1971 - 1992.
10. Mikó István - president, 19?? - 1977.
11. Kiss József - főgondnok, 1982 - 1983.
12. Dr. Nyiredy Szabolcs - vicepresident, 1988 - 19??
13. Murvay Sámuel - president, 1994 - 2001.
14. Mikó István - vicepresident, 1994 - 2001.
15. Mikó István - president, 2001.-