Meghívó a Szejkefürdői Unitárius Találkozóra!

Kedves Atyámfiai!

 

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének Elnöksége szeretettel értesíti és hívja híveit a 2017. augusztus 12-én, Székelyudvarhely közelségében megrendezésre kerülő Szejkefürdői Unitárius Találkozóra.

Ebben az esztendőben az istentiszteleti szolgálatot Kászoni-Kövendi József püspöki helynök végzi, a szolgálatot követő Úrvacsoraosztás során a magyarországi lelkészek is szolgálnak.

Az egyházkerület Elnöksége úgy határozott, hogy erre az eseményre autóbuszos utazást szervez 40 magyarországi híve számára: fedezi az autóbusz bérleti díját és 2 éjszakára ingyenes szállást biztosít Székelyudvarhelyen vagy a környéken az autóbusszal utazók számára.

A lehetőséggel az első 40 jelentkező tud élni.

Olyan jelentkezőket várunk, akik valamelyik magyarországi unitárius egyházközség közgyűlésének tagja és az elmúlt öt évben eleget tett egyházfenntartói kötelezettségének.

A tervezett indulás augusztus 11-én, pénteken reggel Budapestről, visszaindulás augusztus 13-án vasárnap.

Mivel minden lelkész Szejkefürdőn szolgál, emiatt Magyarországon augusztus 13-án elmaradnak az unitárius istentiszteletek.

Kérjük híveinket, hogy komoly részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék gyülekezeti lelkészüknél.

Reméljük, hogy minél nagyobb számban tudunk részt venni ezen a felemelő Kárpát-medencei unitárius találkozón!

Budapest, 2017. június 26.

 

Atyafiságos köszöntéssel:

 

Elekes Botond s. k.

Kászoni-Kövendi József s. k.

főgondnok

püspöki helynök