Események 2018-ban:

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” Mk 16,3b

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyijukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, április 1-én, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Az egyházközség elöljárósága köszönetet mond Kováts Levente presbiter testvérünknek és feleségének Katalinnak az úrvacsorai adományért.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára. Legközelebb káté óra április 8-án vasárnap 10. órakor lesz.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

Budapest, 2018 Nagyhét

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

„Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Márk 11,9b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, március 25-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor Virágvasárnapi ünnepi istentiszteletet tartunk. Kérem a híveket, hogy egy-egy szál virágot hozzanak a templomba!

Ne felejtsék el, hogy most vasárnap, március 25-én hajnalban kell az órákat egy órával előre állítani, akkor térünk át a nyári időszámításra.

Április 1-én, Húsvét vasárnap Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2018. március 22.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

Kedves Híveink!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket 2018-ban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, 2018. január 14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletet tart Léta Sándor lelkész úr a Vallásszabadság ünnepén lőrinci templomunkban. Január 14-én, vasárnap, kivételesen 12. órakor kezdődik az istentisztelet.

 

2018. január 13-án, szombaton Tordán ünnepli a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulóját. Ezen az ünnepségen részt vesz a gyülekezet lelkésze, és néhány presbitere is.

A Duna Televízió élőben közvetíti a tordai ünnepséget 2018. január 13-án, szombaton délelőtt 9.30-tól.

https://musor.tv/tvmusor/Unitarius_vallasszabadsag_unnep_es_
istentisztelet_Torda/19833788

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Budapest, 2018. január 11.

Atyafiságos üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.

Giba Ferenc  gondnok s.k.

 

 

 

Békés, Örömökben Gazdag Újesztendőt Kívánunk

Kedves Híveinknek és Családtagjaiknak!

Köszönjük a hívek 2017. évi kitartását, imádkozását, az egyházközség támogatását! Köszönjük a sok-sok önkéntes munkát és leginkább a szeretetet, amelyet gyülekezetünk tagjaiért és a közösség előremeneteléért tettek!

Kérjük, ezt az egyház szerető jókedvüket tartsák meg 2018-ban is!

2018. január 7-én, vasárnap ünnepi Vízkereszti istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor.

2018. január 7-én, vasárnap 10. órakor Káté órát tartunk a konfirmandusoknak.

2018. január 13-án, szombaton Tordán ünnepli a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulóját. Ezen az ünnepségen részt vesz a gyülekezet lelkésze, gondnoka és néhány presbitere is.

Így, január 14-én, vasárnap, kivételesen 12. órakor kezdődik az istentisztelet Léta Sándor lelkész szolgálatával!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Budapest, 2018. január 4.

Atyafiságos üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.

Giba Ferenc  gondnok s.k.