Események 2017-ben:

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

„Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Márk 11,9b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, április 9-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor Virágvasárnapi ünnepi istentiszteletet tartunk. Kérem a híveket, hogy egy-egy szál virágot hozzanak a templomba!

Április 16-án, Húsvét vasárnap Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. április 6.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha."

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, március 12-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor böjti istentiszteletet tartunk.

Március 19-én, vasárnap az istentiszteleti szolgálatot Szász Adrienn lelkésznő végzi.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. március 10.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész