Események 2017-ben:

 

 

Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! (Ézs.40.3)

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket az adventi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, december 3-án, Advent első vasárnapján, az első gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún.

December 10-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak. Még lehet jelentkezni a konformációra! Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Gyermek karácsonyi ünnepségünk december 17-én, vasárnap 11. órakor lesz a templomban. Kérjük, minél nagyobb számban hozzák el a gyermekeket, unokákat!

November hónaptól minden vasárnap van gyermek foglalkozás az istentisztelet ideje alatt, Szitás Anikó unitárius testvérünk vezetésével.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Magyarszováton készült, erdélyi unitárius népművészetet bemutató filmet, mely az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://polgarokhaza.hu/index.php?video&v=147&pos=0

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. november 30.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket az őszi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

A következő programokra hívjuk a testvéreket:

November 26-án, vasárnap 10. órakor várjuk a konfirmációra jelentkezőket. Káté-óra lesz.

November hónaptól minden vasárnap van gyermek foglalkozás az istentisztelet ideje alatt, Szitás Anikó unitárius testvérünk vezetésével.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. november 23.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

 

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket az őszi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

A következő programokra hívjuk a testvéreket:

Október 29-én, vasárnap világi szolgálattal lesz zenés áhítat a templomban, Tóthné Erdő Mária presbiter asszony vezetésével. A lelkészek Erdélyben, Ürmösön az egyházi Zsinati ülésen vesznek részt.

November 5-én, vasárnap a 11. órakor kezdődő istentiszteleten Kriza János, miskolci lelkész végzi a szolgálatot. A gyülekezet presbitériuma zarándokúton vesz részt, a dévai Dávid Ferenc emléknapon.

November 12-én, vasárnap emlékezünk egyházalapító püspökünkre, Dávid Ferencre. 11. órakor Páskándi Géza Vendégség című drámájából lesz egy előadás, szeretetvendégséggel, ebéddel.

Október 31-én, a Reformáció ünnepén, 10. órakor országos ünnepség lesz a Papp László Sportarénában, Budapesten. Tisztelet jegyek vasárnap a templomban átvehetők.

 

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. október 25.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket az őszi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

A 18. kerületi protestáns gyülekezetek Reformáció emléknapot tartanak 2017. október 7-én, szombaton 10. – 20. óra között a Pestszentimrei Sportkastélyban (1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.) Kapunk egy standot, ahova kitehetjük unitárius kiadványainkat. Kérünk jelentkezőket, akik – kétórás váltásban – ott ülnek az asztalunknál és beszélgetnek az érdeklődőkkel. 15.30-tól beszélgetés lesz a kerületi protestáns lelkészekkel, melyen dr. Szent-Iványi Ilona gyülekezeti lelkész is részt vesz: Mit jelent nekem a reformáció: lelkészek vallomásai a reformációról és hitükről címen.

A gyülekezet presbitériuma úgy határozott, hogy zarándokutat szervezünk a dévai Dávid Ferenc emléknapra, 2017. november 4-5. napokra. A szállás vacsorával és reggelivel 4000 forint, az útiköltség a jelentkezők számától függ, de az is kedvezményes lesz. Jelentkezési határidő október 15. vasárnap, 4.000,- forintos előleggel. Az elmúlt években Budapesten konfirmált fiatalok számára szintén lesz egy dévai kirándulás, ugyan ezeken a napokon Szabó Csengele lelkésznő szervezésében, így a gyülekezetünkben konfirmáltak jelentkezését is várjuk.

A konfirmációra való felkészítést októberben kezdjük meg. Várjuk a 13. évüket betöltő vagy idősebbek jelentkezését.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. október 5.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

 Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

 

Kedves Híveink!

A következő unitárius programokra hívjuk a Testvéreket:

1.      2017. szeptember 30. szombat, 10. óra Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetségének találkozója, konferenciája, a Budapest V., Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomban.

2.      A 18. kerületi protestáns gyülekezetek Reformáció emléknapot tartanak 2017. október 7-én, szombaton 10. – 20. óra között a Pestszentimrei Sportkastélyban (1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.) Kapunk egy standot, ahova kitehetjük unitárius kiadványainkat. Kérünk jelentkezőket, akik – két órás váltásban – ott ülnek az asztalunknál és beszélgetnek az érdeklődőkkel. Délután egy beszélgetés lesz a kerületi lelkészekkel, melyen én is részt veszek.

3.      A gyülekezet presbitériuma úgy határozott, hogy zarándok utat szervezünk a dévai Dávid Ferenc emléknapra, 2017. november 4-5. napokra. A szállás vacsorával és reggelivel 4000 forint, az útiköltség a jelentkezők számától függ, de az is kedvezményes lesz. Jelentkezési határidő október 8. vasárnap, 4.000,- forintos előleggel. 

Budapest, 2017. szeptember 27.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

Kedves Atyámfiai!                                                              
Szeretett Testvéreim!

Szálljon buzgó, szálljon forró Hála hozzád, jó Atyánk.” (147. sz. ének)

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket most vasárnap, szeptember 24-én, Őszi hálaadás ünnepén, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba, (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Köszönjük Tóthné Erdő Mária presbiter testvérünknek az Úrvacsorai adományát, aki elhunyt szülei emlékére teszi a felajánlást.

Köszönjük a befizetett adományokat, egyházfenntartói járulékokat.

A konfirmációra való felkészítést októberben kezdjük meg. Várjuk a 13. évüket betöltő, vagy idősebbek jelentkezését.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561      

Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. szeptember 21.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

 

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket az őszi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Szeptemberi programok:

-         Szeptember 16-án templom takarítást szervezünk, melyre szeretettel várjuk a híveket. Jelentkezni Tóthné Erdő Mária presbiter asszonynál lehet.

-         Szeptember 17-én presbiteri ülést tervezünk az istentisztelet után.

-         Szeptember 24-én lesz Őszi hálaadó vasárnap, Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

-         Szeptember 30-án, szombaton Országos Nőszövetségi Találkozó lesz a Nagy Ignác utcában.

Az alábbiakban a Reformáció 500 éves évforduló kapcsán két fővárosi unitárius programra hívjuk fel híveink figyelmét:

„Hű, mint az árny, tiszta mint fény.”

Az unitárius közösség Jókai Egy az Isten című regényében

„…nem halasztják az Istennel és emberekkel való kibékülést a másvilágra, hanem cselekszik azt itt ezen a földön”

A tárlat 2017. szeptember 14-én 17 órakor nyílik. A kiállítás megtekinthető 2017. november 12-ig.

Az unitárius Bartók Béláról készült új magyar dokumentumfilmet az Uránia Nemzeti
Filmszínházban, 2017. szeptember 15. péntek, 18:30 és szeptember 19. kedd, 18:30. fogják
első két alkalommal vetíteni.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. szeptember 07.

 

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

 

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a nyári időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Az alábbiakban a magyarországi unitárius nyári gyermek tábor felhívást olvashatják:

Kedves táborozni vágyó Gyerekek! Kedves Szülők!

Idén a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete országos unitárius gyermektábort szervez. A tábor helyszíne Balatonszepezd, időpontja augusztus 21-27.

Az elmúlt évben különösen színes és sikeres volt az unitárius gyermektábor, mert az ország különböző részeiről érkeztek a táborozók. Szeretnénk ezt a lehetőséget még inkább kihasználni, és tartalmasabbá tenni.

Táborunkba 8-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk. A határidő július 31.

Jelentkezni Szabó Csengelénél a 06-70-576-7208 telefonszámon, vagy az elegnecs@gmail.com elektronikus postacímen lehet.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. június 29.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész  


 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a nyári időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, június 25-én, 11. órakor Máté Ernő, pécsi unitárius lelkész végzi az istentiszteleti szolgálatot. A gyülekezet lelkésze Zala megyében keresztel.

Konfirmációi szertartás volt 2017. június 18-án, a pestszentlőrinci templomban, amelyen hat fiatal tett bizonyságot hitünkről és először járultak az Úrnak asztalához.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. június 22.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona  lelkész

 

Hiszem, vallom: egy az Isten.” (220. sz. ének)

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Örömmel és hálával tájékoztatjuk a híveket, hogy az elmúlt hónapokban hat ifjú készült a konfirmációra, akik megtanulták hitünk alapjait, az unitárius Kátét.

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat konfirmációi szertartásunkra, 2017. június 18-án, a pestszentlőrinci templomba, a vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen a fiatalok bizonyságot tesznek hitükről és először járulnak az Úrnak asztalához.

Az ünnepi szertartáson a gyülekezeti lelkész, dr. Szent-Iványi Ilona végzi a szószéki szolgálatot, ezután következik a Káté kikérdezése, végül a konfirmandus fogadalomtétellel és az ifjak, majd szüleik, kereszt szüleik Úrvacsoravételével fejeződik be. Az úrvacsorai ágendát Szász Adrienn lelkésznő végzi.

A konfirmandus szülők és a keblitanács az istentisztelet után szeretetvendégségre hívják az egybegyűlteket a gyülekezeti terembe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. június 14.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona s.k. lelkész és Giba Ferenc s.k. gondnok

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

“A pünkösdnek jeles napján, tüzes nyelvek zúgó szárnyán...” 141. sz. Ének

2017. június 4-én, Pünkösd vasárnap 11. órakor Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk.

Az Úrvacsorai adományt a Szász családnak köszönjük szépen, akik a 10 évvel ezelőtt elhunyt, áldott emlékű Szász János lelkész úrra emlékeznek ezzel.

Szeretettel várjuk híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Június 11-én vasárnap, 10. órakor káté óra lesz a konfirmandusoknak és megbeszélés a szülőkkel.

Június 18-án, vasárnap lesz ifjaink bizonyságtétele konfirmáció keretében. Minél nagyobb számban legyünk jelen!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. június 2.

 

Atyafiságos szeretettel, 

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és  Giba Ferenc gondnok

 

 

 

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, május 21-én, a 11. órakor kezdődő istentiszteleten néhai Schmidt Gábor kedves testvérünkre emlékezünk. Az istentisztelet után, a család jóvoltából, szeretetvendégség lesz, meleg ebéddel a gyülekezeti teremben. Minél nagyobb számban jöjjünk el, töltsünk együtt egy kis időt az emlékezéssel.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Legközelebb káté óra május 21-én,  vasárnap 10. órakor lesz. Kérjük a szülőket is, hogy ők is jöjjenek el a közös megbeszélésre.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az autóval közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a kispesti Ady Endre utca egy szakaszon le van zárva.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Budapest, 2017. május 16.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok 

„Édes jó Istenem, hallgasd meg imámat,

Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat.

Áldó két kezedet tartsd mindig rajta!”

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, május 7-én Anyák napi ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen a konfirmandus fiatalok adnak műsort.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Legközelebb káté óra május 7-én,  vasárnap 10. órakor lesz.

Az évi rendes egyházközségi közgyűlést 2017. május 14-én tartjuk, az istentisztelet után 12. órakor.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Budapest, 2017. május 4.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

"Szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket." (Jn 13,1)

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyijukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, április 16-án, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Az egyházközség elöljárósága köszönetet mond Nagy Erzsébet testvérünknek és családjának az úrvacsorai adományért.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára. Legközelebb káté óra április 23-án vasárnap 10. órakor lesz.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

Budapest, 2017. április 14.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

„Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Márk 11,9b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, április 9-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor Virágvasárnapi ünnepi istentiszteletet tartunk. Kérem a híveket, hogy egy-egy szál virágot hozzanak a templomba!

Április 16-án, Húsvét vasárnap Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. április 6.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha."

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, március 12-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor böjti istentiszteletet tartunk.

Március 19-én, vasárnap az istentiszteleti szolgálatot Szász Adrienn lelkésznő végzi.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. március 10.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész