Események 2016-ban

2016. eseményei:    

„A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint annak a kiabálására, aki az ostobák között uralkodik. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél;” Prédikátor könyve 9,17

Békés, Örömökben Gazdag Újesztendőt Kívánunk

Kedves Híveinknek és Családtagjaiknak!

Köszönjük a hívek egész évi kitartását, imádkozását, az egyházközség támogatását! Köszönjük a sok-sok önkéntes munkát és leginkább a szeretetet, amelyet gyülekezetünk tagjaiért és a közösség előremeneteléért tettek!

2017. január 1-én, vasárnap ünnepi Újévi istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor, melyet gyülekezeti együttlét követ. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Budapest, 2016. december 28.

Atyafiságos üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.

Giba Ferenc  gondnok s.k.

 

Unitárius iskolai hitoktatókat keresünk!

2017. januárjától, hitoktatókat keresünk, akik a Budapesti általános iskolákban vállalnának, heti rendszerességgel unitárius hittanóra tartást.

Sajnos két világi hitoktatónk, egészségügyi problémák miatt nem tudják folytatni a megkezdett hittanórákat. Kérjük, hogy a budapesti lelkészeknél jelentkezzenek, mind azok, akik napközben, iskolaidőben el tudják vállalni ezt a szolgálatot, óradíj ellenében.

Budapest,                                                                             Budapesti lelkészek

2016. december 13


 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket az adventi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Pestszentlőrinci fűtött templomunkban 2016. december 18-án, vasárnap de. 11. órakor tartjuk gyermek karácsonyi ünnepségünket, szavalatokkal, énekkel és ajándék-osztással. Kérjük, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el a családok gyermekekkel, unokákkal együtt!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Budapest, 2016 december 14.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! (Ézs.40.3)

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket az adventi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 27-én, Advent első vasárnapján, az első gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún.

Most vasárnap, november 27-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak. Még lehet jelentkezni a konformációra! Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

December 11-én, de. 11. órakor gyülekezeti adventi összejövetelt tartunk, szeretetvendégséggel. Ez alkalomból Vadady Attila zeneművész és művész társai tartanak zenés és prózai előadást. A műsor után adventi ebéd, szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

Gyermek karácsonyi ünnepségünk december 18-án, vasárnap 11. órakor lesz a templomban. Kérjük, minél nagyobb számban hozzák el a gyermekeket, unokákat!

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. november 24.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, október 30-án, a 11. órakor kezdődő istentiszteleten a Reformációra és Szervét Mihály 16. századi spanyol antitrinitárius teológusra, orvosra, és elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással egybekötött ünnepi istentiszteleten: Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14,7-8

Istentisztelet után megkoszorúzzuk a templom falán lévő Szervét Mihály emléktáblát, és a hívekkel együtt a Kispesti Temetőben megkoszorúzzuk elhunyt testvéreink sírját.

2016. október 30. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát

November 13-án vasárnap, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján. Istentisztelet után koszorúzás és rövid megemlékezés lesz a 18. kerületi Dávid Ferenc utcában lévő óvodánál.

Elkezdődött a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be az oktatásra. Legközelebb Káté óra november 6-án, vasárnap 10. órakor lesz, Szász Adrienn lelkésznő szolgálatával.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. Megálló Barta Lajos utca).

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. október 26.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 2 Kor 3,17

Az őszi időszakban is szeretettel várjuk a híveket, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, október 23-án, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kitörésének 60. évfordulóján ünnepi istentiszteletet tartunk.

Istentisztelet keretén belül emlékezünk Sipos Gáborné elhunyt testvérünkre, akit a közelmúltban temettünk el.

Október 30-án, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkön a Reformációra, valamint Halottak napja előtti vasárnap lévén elhunyt halottainkra is emlékezünk gyertyagyújtással egybekötve.

November 6-án, 10. órakor Káté órát tart Szász Adrienn lelkésznő a konfirmandusoknak. Öten jelentkeztek eddig a konfirmációra, de várjuk a további 13. évüket betöltő, vagy idősebbek jelentkezését.

Hamarosan folytatjuk a templomkerítés utca fronti, második részének felújítását. Ehhez szeretettel kérjük az adományokat!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. október 20.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

Kedves Híveink!

Egy különleges kirándulásra hívjuk Önöket. Az idén is megszervezésre kerül Unitárius Egyházunk szervezésében a Dévai Zarándoklat. Minden évben november első hétvégéjén az unitáriusok útra kelnek és elzarándokolnak Déva várába, hogy ott tiszteletüket tegyék egyházalapító püspökünk síremléke előtt. Mindannyiunknak fontosak gyökereink, és unitárius hitünk, vallásunk, egyházunk. Hívjuk Önöket, hogy amennyiben tehetik, és kedvük van, jöjjenek, csatlakozzunk mi is a zarándokok táborához.

A budapesti zarándokok autóbusza 2016. november 5-én, szombaton reggel indul Dévára. Az ünnepély után Kolozsvárra utazunk, ott lesz a szállásunk, ahonnan november 6-án, vasárnap istentisztelet és az ebéd elfogyasztása után indulunk vissza Budapestre.

A kirándulás anyagi költsége: 15000 Ft/fő

Jelentkezni Szabó Csengele, egyházkerületi központi lelkésznél, az elegnecs@gmail.com email címen, vagy a 06-70-57-67-208-as telefonszámon lehet.

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Az őszi időszakban is szeretettel várjuk a híveket, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, október 9-én, 10. órakor Káté órát tartok a konfirmandusoknak. Öten jelentkeztek eddig a konfirmációra, de várjuk a további 13. évüket betöltő, vagy idősebbek jelentkezését.

Hamarosan folytatjuk a templomkerítés utca fronti, második részének felújítását. Ehhez szeretettel kérjük az adományokat!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. október 05.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

 

                                             Kedves Atyámfiai!                                                        Szeretett Testvéreim!

Szálljon buzgó, szálljon forró Hála hozzád, jó Atyánk.” (147. sz. ének 

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket most vasárnap, szeptember 25-én, Őszi hálaadás ünnepén, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba, (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Köszönjük Bodor Sándor presbiter atyánkfiának és Bodor Erzsike testvérünknek az Úrvacsorai adományát.

Köszönjük a befizetett adományokat, egyházfenntartói járulékokat.

A konfirmációra való felkészítést október 9-én, vasárnap 10. órakor kezdjük meg. Várjuk a 13. évüket betöltő, vagy idősebbek jelentkezését.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561      

Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2016. szeptember 21.

Atyafiságos szeretettel, 

Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

A nyári hónapokban is szeretettel várjuk a híveket, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Templomunk 2016. júniusban ünnepelte felszentelésének 80. évfordulóját. Az ünnepi istentisztelet június 19-én, vasárnap volt. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítottunk a templomkertben.

Az ünnepségről készült televíziós műsor az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.mediaklikk.hu/video/unitarius-magazin-2016-07-24-i-adas/

Nyári pihenőszabadságom alatt, augusztus 14-én Léta Sándor lelkész úr végzi az istentiszteleti szolgálatot.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. augusztus 10.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

A nyári hónapokban is szeretettel várjuk a híveket, minden vasárnap, a 11. órakor kezdőd istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Templomunk 2016. júniusban ünnepelte felszentelésének 80. évfordulóját. Az ünnepi istentisztelet június 19-én, vasárnap volt. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítottunk a templomkertben.

Az ünnepségről készült televíziós műsort július 24-én közvetíti a Duna Televízió.

Az egyházközség elöljárósága köszönetet mond mind azoknak, akik részt vettek az ünnepség előkészítésében, lebonyolításában. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, velünk ünnepelt és azoknak is, akik a távolból gondoltak reánk.

Hivatalos egyházi utazásom miatt, július 17-én, és július 24-én Szász Adrienn lelkésznő végzi az istentiszteleti szolgálatot.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. július 6.

Atyafiságos szeretettel, 

Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

 

 

Fényképek a 80. ünnepségről:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051192471966&set=pcb.1070338303014369&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154268254244339&set=oa.1069792616402271&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051292471956&set=pcb.1070338303014369&type=3&theater


Hiszem, vallom: egy az Isten.” (220. sz. ének)

Kedves Híveink!  Szeretett Atyámfiai!

Örömmel és hálával tájékoztatjuk a híveket, hogy az elmúlt hónapokban nyolc ifjú készült a konfirmációra, akik megtanulták hitünk alapjait, az unitárius Kátét.

A konfirmációi szertartásunk 2016. május 29-én volt a pestszentlőrinci templomban, azonban Szabó Izabella, Szerénke - akkor sportverseny miatt nem tudott velünk lenni -  ezért ő most vasárnap június 12-én konfirmál, a vasárnapi istentiszteleten.

Ismételten hirdetjük, hogy a pestszentlőrinci templomunk felszentelésének 80. évfordulós ünnepsége június 19-én, vasárnap 11. órakor kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Amerikai unitárius testvérgyülekezetünk tagjai is részt vesznek az ünnepségen. Az amerikai testvérekkel gyülekezeti együttlétet, ismerkedést szervezünk. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk június 18-án, szombaton 11-14. óra között a templomunkba. (Lesz tolmácsolás is.)

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2016. június 9.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona s.k. lelkész és Giba Ferenc s.k. gondnok


 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Május 22-én vasárnap, 10. órakor káté óra lesz a konfirmandusoknak és a szülőkkel megbeszélés a konfirmációval kapcsolatban.

A konfirmáció időpontja: 2016. május 29.  vasárnap, 11. órakor lesz. Minél nagyobb számban legyünk jelen!

Templomunk 2016. júniusban ünnepli felszentelésének 80. évfordulóját. Az ünnepi istentisztelet június 19-én, vasárnap lesz. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítunk a templomkertben. Örömmel fogadjuk a kopjafaállításhoz való hozzájárulást.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. május 18.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

“A pünkösdnek jeles napján, tüzes nyelvek zúgó szárnyán...” 141. sz. Ének

2016. május 15-én, Pünkösd vasárnap 11. órakor Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk.

Szeretettel várjuk híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Május 14-én, szombaton, 10. órától kertrendezés lesz férfiaknak és templomtakarítás nőtestvéreinknek. Kérjük, aki tud jöjjön segíteni!

Május 22-én vasárnap, 10. órakor káté óra lesz a konfirmandusoknak és megbeszélés a szülőkkel.

Május 29-én, vasárnap lesz ifjaink bizonyságtétele konfirmáció keretében. Minél nagyobb számban legyünk jelen!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. május 10.

Atyafiságos szeretettel,

Giba Ferenc gondnok és Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Gyülekezetünkben elkezdjük a felnőtt Biblia-órákat, melyen egy-egy teológiai-vallási kérdést vitatunk meg. Az első ilyen alkalom, 2016. május 6-án pénteken, 17.30-kor lesz. Gyülekező 17. órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A konfirmációra való felkészítés folyik. Legközelebb káté óra május 22-én, 10. órakor lesz. Kérem a szülőket, hogy a Kátét otthon is olvastassák az ifjakkal!

A konfirmáció időpontja: 2016. május 29.  vasárnap, 11. órakor lesz.

Templomunk 2016. júniusban ünnepli felszentelésének 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítunk a templomkertben. Örömmel fogadjuk a kopjafaállításhoz való hozzájárulást.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. május 4.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, április 24-én, az istentisztelet után, 12. órakor egyházközségi évi rendes közgyűlést tartunk.

Tárgysorozat:

-         Lelkészi jelentés

-         2015. évi zárszámadás

-         2016. évi költségvetés

-         Pénztáros és jegyző választás

-         Egyebek.

 

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Legközelebb káté óra május 1-én, 10. órakor lesz. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Templomunk 2016. júniusban ünnepli felszentelésének 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítunk a templomkertben. Örömmel fogadjuk a kopjafaállításhoz való hozzájárulást.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. április 20.

Atyafiságos szeretettel,

Giba Ferenc gondnok és Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, április 17-én, az istentisztelet keretén belül Schmidt Dániel testvérünk harmadik gyermekét kereszteljük meg. A keresztelő után, minden jelenlévőt szeretettel hív és vár a család közebédre, a gyülekezeti terembe.

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Legközelebb káté óra április 17-én, 10. órakor lesz. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Templomunk 2016. júniusban ünnepli felszentelésének 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítunk a templomkertben. Örömmel fogadjuk a kopjafaállításhoz való hozzájárulást.

2016. április 24-én, vasárnap 12. órakor egyházközségi évi rendes közgyűlést tartunk.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló, Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. április 14.

Atyafiságos szeretettel,

 

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” Márk 16,3

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyijukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, március 27-én, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Az egyházközség elöljárósága köszönetet mond Nagy Gyula testvérünknek és családjának az úrvacsorai adományért.

Ne felejtsék el, hogy húsvét vasárnap hajnalban kell az órákat egy órával előre állítani, akkor térünk át a nyári időszámításra.

 

Templomunk 2016 júniusban ünnepli felszentelésének 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kopjafát állítunk a templomkertben. Örömmel fogadjuk a kopjafaállításhoz való hozzájárulást.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára. Legközelebb káté óra április 3-án vasárnap 10. órakor lesz.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

Budapest, 2016. március 24.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

dr. Szent-Iványi Ilona: Hiteles üzenet - napi 3 perc

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim! 

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket az adventi időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, március 13-án, 11. órakor, nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi istentiszteletet tartunk, a konfirmandus fiatalok közreműködésével.

Jövő vasárnap, március 20-án, Virágvasárnap lesz, 11. órakor ünnepi istentisztelettel.

Március 27-én, Húsvét vasárnap, Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk.

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Legközelebb káté óra március 13-án, 10. órakor lesz. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. március 10.

Atyafiságos szeretettel,

 

Szent-Iványi Ilona

lelkész


 

dr. Szent-Iványi Ilona: Hiteles üzenet - napi 3 perc

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a 2016. esztendőben is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, február 7-én, 10. órakor Káté órát tartok a konfirmandusoknak.

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca). 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. február 4.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

Rádiós Istentisztelet Pestszentlőrincről a Vallásszabadság napján, 2016. január 17-én

http://unitarius.org/mp3/Pestszentlorinc_istentisztelet_2016_01_17.mp3

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Most vasárnap, 2016. január 17-én, Vallásszabadság ünnepén, 10. órakor kezdődik az istentisztelet. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

A Magyar Rádió élőben közvetíti lőrinci templomunkból az istentiszteletet, a Kossuth Rádióban.

Kérjük híveinket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el, érkezzenek meg 9.45-ig, és foglalják el helyeiket a padsorokban.

Az ünnepi istentiszteleti szolgálatot Kászoni-Kövendi József püspöki helynök és dr. Szent-Iványi Ilona gyülekezeti lelkész végzik.

A kántori szolgálatot Mészáros Nóra látja el és közreműködik a Pestszentlőrinci Nyitnikék Kamarakórus.

Az istentisztelet után szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. január 10.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Áldott, békés, boldog új évet kívánok!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a 2016. esztendőben is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, 2016. január 3-án, Újévi istentiszteletet tartunk.

Jövő vasárnap, január 10-én, 10. órakor Káté órát tartok a konfirmandusoknak.

A konfirmációra való felkészítést elkezdtük. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2016. január 1.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész