Események 2014-ben:

Kedves Atyámfiai!   Szeretett Testvéreim!

Öröm volt együtt ünnepelni a 150 fős gyülekezettel karácsony első napján!

Most vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteleten pestszentlőrinci templomunkban (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) óévi ünnepségünk keretén belül Molnár János tiszteletbeli gondnokunk emlékére táblát avatunk a templom bejáratánál. A tábla elkészítéséért köszönetet mondunk Molnár János keresztlányának, Vincze Évának és Hiros Csaba testvérünknek.

Január 1-jén a fővárosban csak a belvárosi, Nagy Ignác utca 2-4. szám alatti templomban lesz istentisztelet, 11. órakor, melyen Kászoni József püspöki helynökkel közösen szolgálunk. Az ünnepi istentisztelet után újévi fogadás lesz a gyülekezeti teremben. Kérem a lőrinci hívek is minél nagyobb számban jöjjenek el!

Szomorú szívvel tudattuk az egyházközség elöljárósága nevében, hogy 2014. június 20-án, életének 87. évében elhunyt Molnár János, örökös tiszteletbeli gondnokunk.

Molnár János életút:

1928. január 2-án született Csákváron (Magyarország). Édesapja Molnár Pál tarcsafalvi volt. Szüleivel Lőrincen az Állami telepen laktak. Szülei 1928-tól részt vettek Pethő István lelkész mellett a lőrinci gyülekezet életében, 1935-36-ban a szülők két kezükkel és adományokkal is segítették a templom építést.

Molnár János 7-8 évesen szintén segített és hordta a téglákat a felszámolt lőszergyár lebontásából a templomhoz kisfiúként. Egész életét a gyülekezetben töltötte.

Huszti János lőrinci lelkész mellett lett presbiter az 1960-as években, 1987-ig presbiter volt, majd 1987-2005. között az egyházközség gondnoka, a Magyarországi Unitárius Egyház képviselő tanácsosa, és főtanácsi tagja volt.

2005 óta is, mint a gyülekezet templomgondnoka, harangozója minden vasárnap ott volt az istentiszteleten, áldozatos munkával segítette a gyülekezet életét.

Igazi közösség-építő ember, jóindulatával, egyház szeretetével példamutató családi és hitéletével kiérdemelte a tiszteletbeli gondnoki címet.

Egyházi munkáját áldozatosan, hittel, szeretettel végezte. 2013 júniusában a MUE Főtanácson Bálint-Benczédi Ferenc püspök úr adta át János bácsinak a tiszteletbeli gondnoki oklevelet és ajándékot.

Nagyon hiányzik nekünk.

Az Úristen adjon neki örök csöndes végső nyugodalmat!

A keblitanács határozata alapján néhai dr. Jakab Jenő lelkész és Molnár János tiszteletbeli gondnok (akik építették a székely kapukat és a kerítést) emlékére felújítjuk a templomkerti székelykaput és a kerítést. A gyülekezet önkénteseinek is várjuk a segítségét, valamint a pénzbeli adományokat e nemes célra!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2014. december 26.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona, lelkész

 

 

Karácsony

 

MEGHÍVÓ

Családi nap a pestszentlőrinci unitárius gyülekezetben

Biztonságban Digitáliában!

 Advent első vasárnapján, 2014. november 30-án,
vasárnap 11.00-kor a pestszentlőrinci unitárius templomban

(1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Milyen módon előzhetjük meg, hogy gyerekeink a digitális világ foglyaivá váljanak? (asszertivitás, prevenció, segítségnyújtás)

Bevezető áhítatot tart dr. Szent-Iványi Ilona gyülekezeti lelkész.

A felnőtteknek rövid előadást tart Sziget Réka szakpszichológus. Szó lesz arról, hogyan ismerhetjük fel iskolában, családban a függőséget, és ennek milyen jelei vannak. Innen vezet át a téma a prevencióhoz: milyen pedagógiai, vizuális nevelési és kreatív eszközök állnak a felnőttek rendelkezésére, hogy a fiatalok aktívan, kritikusan, a „nemet mondás” teljes fegyverzetében tudják a digitális világot szolgálatukba állítani.

A gyerekeknek animációs-képzőművészeti játszóházat tart Váradi Emese, unitárius testvérünk, a Karinthy Frigyes Gimnázium vizuális és környezetkultúra tanára.

Röviden beszámolunk a program 2014. évi nyári témaheteiről is, aminek eredményeképpen nyolc rövid, egyperces gyerekek által készített animációs film készült, s amelyeket be is mutatunk.

A rendezvényt szeretetvendégség és beszélgetés követi.

A „Biztonságban Digitáliában” féléves projektje az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programja közreműködésével valósul meg.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük azokat, akik elvitték a kis fehér vászon darabokat, hogy a tenyér alaprajzát ráhímezzék, lehetőség szerint, legkésőbb november 30-ig hozzák vissza az egyházközségbe.

Budapest, 2014. november 24.

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 23-án, egyházközségünk egyik legidősebb tagját, Dandoczi Domokosné, Ida nénit köszöntjük 90. születésnapján.

Kérjük, minél nagyobb számban gyűljünk össze!

Megkezdődött a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Kérjük azokat, akik elvitték a kis fehér vászon darabokat, hogy a tenyér alaprajzát ráhímezzék, lehetőség szerint, legkésőbb november 30-ig hozzák vissza az egyházközségbe. 

Biztonságban Digitáliában!

Családi nap az Unitárius Gyülekezetben

2014. november 30-án, vasárnap 11.00-kor a pestszentlőrinci unitárius templomban (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Milyen módon előzhetjük meg, hogy gyerekeink a digitális világ foglyaivá váljanak? (asszertivitás, prevenció, segítségnyújtás)

A felnőtteknek rövid előadást tart Sziget Réka szakpszichológus. Szó lesz arról, hogyan ismerhetjük fel iskolában, családban a függőséget, és ennek milyen jelei vannak. Innen vezet át a téma a prevencióhoz: milyen pedagógiai, vizuális nevelési és kreatív eszközök állnak a felnőttek rendelkezésére, hogy a fiatalok aktívan, kritikusan, a „nemet mondás” teljes fegyverzetében tudják a digitális világot szolgálatukba állítani.

Váradi Emese, unitárius testvérünk, a Karinthy Frigyes Gimnázium vizuális és környezetkultúra tanára a gyerekeknek animációs-képzőművészeti játszóházat tart.

A keblitanács határozata alapján néhai dr. Jakab Jenő lelkész és Molnár János tiszteletbeli gondnok (akik építették a székely kapukat és a kerítést) emlékére felújítjuk a templomkerti székelykaput és a kerítést. A gyülekezet önkénteseinek is várjuk a segítségét, valamint a pénzbeli adományokat e nemes célra!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. november 12.

Atyafiságos szeretettel, 

Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim! 

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 16-án, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján az istentiszteleten, utána együtt megyünk át a 18. kerületben található Dávid Ferenc utca - Barcika tér sarkán lévő óvoda falán elhelyezett táblához koszorúzni. Az óvoda vezetője vasárnap 12.30-kor biztosítja számunkra a bejutást a kertbe.

Kérjük, minél nagyobb számban gyűljünk össze!

Megkezdődött a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára.

Kérjük azokat, akik elvitték a kis fehér vászon darabokat, hogy a tenyér alaprajzát ráhímezzék, lehetőség szerint, legkésőbb november 30-ig hozzák vissza az egyházközségbe.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. november 12.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 2-án, elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással egybekötött ünnepi istentiszteleten: Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14,7-8

November 16-án vasárnap Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján.

Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket irassák be a konfirmandus oktatásra. Jelentkezni minden vasárnap lehet. 

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. Megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2014. október 30.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, október 26-án, a 11. órakor kezdődő istentiszteleten a Reformációra és Szervét Mihály 16. századi spanyol antitrinitárius teológusra, orvosra emlékezünk az évforduló alkalmából. Istentisztelet után megkoszorúzzuk a templom falán lévő Szervét Mihály emléktáblát.

Vasárnap családi szertartás keretében a Botár családban végzek keresztelői szertartást.

November 2-án, elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással egybekötött ünnepi istentiszteleten: Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14,7-8

November 16-án vasárnap, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján.

Hamarosan megkezdődik a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be az oktatásra.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. Megálló Barta Lajos utca).

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. október 22.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

1

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

“Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” Ézsaiás 40,29

Remélem, mindannyiuknak volt része a nyáron a pihenésre és megerősödésre!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Az ősz folyamán több programot is tervezünk:o:p>

1. A Havanna lakótelepen szervezett szeptemberi programokhoz kapcsolódóan szeptember 21-én, vasárnap 11. órakor az Adorate kórus ad koncertet, melyet szeretetvendégség követ.

2. Szeptember 28. vasárnap lesz az Őszi hálaadás ünnepe, melyen Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk.

3. A keblitanács határozata alapján néhai dr. Jakab Jenő lelkész és Molnár János tiszteletbeli gondnok (akik építették a kapukat és a kerítést) emlékére felújítjuk a templomkerti székelykaput és a kerítést. A gyülekezet önkénteseinek is várjuk a segítségét, valamint a pénzbeli adományokat e nemes célra!

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. szeptember. 4.

Atyafiságos szeretettel,                                            

Szent-Iványi Ilona lelkész 

 

 

 

 Elhunyt Molnár János tiszteletbeli gondnok

MOLNÁR JÁNOS temetése 

Szomorú szívvel tudatjuk az egyházközség elöljárósága nevében, hogy 2014. június 20-án, életének 87. évében elhunyt Molnár János, örökös tiszteletbeli gondnokunk.

Temetése 2014. július 9-én, szerdán 10.30-kor lesz a Kispesti Temető ravatalozójában. Onnan kísérjük János bácsit végső nyughelyére a családi sírhoz.

Gyászolja felesége: Edit, nevelt fia József feleségével és nevelt unokái: Ádám és Balázs, keresztlánya: Vincze Éva és párja Hiros Csaba, valamint a nagycsalád a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség.

Kérjük a presbitereket és híveket, hogy minél nagyobb számban legyünk együtt!

Az egyházközség közös koszorút készíttet. Koszorúmegváltást az egyházközség pénztárába, vagy bankszámlájára lehet befizetni.

Budapest, 2014. július 1. 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, június 22-én, a gyülekezeti nőszövetség szervezésében, az ICUUW pályázat terhére, családi vasárnap lesz, melyen az egészséges táplálkozásról  interaktív beszélgetést vezet Zöld Balogh Ágnes és dr. Balogh Márton testvéreink, „Isten ereje fűben-fában” címen.

Köszönetet mondok a múlt vasárnapi konfirmációért, elsősorban a három ifjúnak, akik nagyon szépen tettek bizonyságot unitárius hitükről, a szülőknek az adományért és a szeretetvendégségért.

Egyházközségünk vezetősége papírgyűjtést hirdet a hívek körében. Június 29-ig lehet behozni dobozban, vagy összekötözve a papírhulladékot, melyet értékesítünk, így a hívek ezzel is támogathatják egyházközségünket.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. június 18.

Atyafiságos szeretettel,                                            

Szent-Iványi Ilona lelkész

 

 

„Hiszem, vallom: egy az Isten.” (220. sz. ének)

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Örömmel és hálával tájékoztatjuk a híveket, hogy az elmúlt hónapokban három ifjú készült a konfirmációra, akik megtanulták hitünk alapjait, az unitárius Kátét.

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat konfirmációi szertartásunkra, 2014. június 15-én, a pestszentlőrinci templomba, a vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen a fiatalok bizonyságot tesznek hitükről és először járulnak az Úrnak asztalához.

Az ünnepi szertartáson a gyülekezeti lelkész, dr. Szent-Iványi Ilona végzi a szószéki szolgálatot,  ezután következik a Káté kikérdezése, végül a konfirmandus fogadalomtétellel és az ifjak, majd szüleik, keresztszüleik Úrvacsoravételével fejeződik be. Az úrvacsorai ágendát Szász Adrienne lelkésznő végzi.

Az ünnepi szertartás végén adjuk át a rajzpályázat nyerteseinek a díjakat. A zsűri alapos mérlegelés után hozta meg döntését, köszönet Szász Adrienn lelkésznőnek, Váradi Emese, és Kovács Andrea gyülekezeti tagoknak munkájukért. Minden gyermeket várunk az ünnepségre, aki adott be rajzokat.

A konfirmandus szülők és a keblitanács az istentisztelet után szeretetvendégségre hívják az egybegyűlteket a gyülekezeti terembe.

A konfirmandusokat június 14-én, szombaton 16.30-ra várom a templomba a főpróbára és vasárnap, június 15-én pedig 10 órakor van a gyülekező.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2014. június 12..

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona s.k.                                                                   Giba Ferenc s.k.

            lelkész                                                                                         gondnok

 

 

Isten szent lelke, égi láng, Lobbanj fel, szállj le, szállj le ránk!” (144. sz. ének)

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Istentől áldott boldog, szép pünkösdi ünnepeket kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat pünkösd vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, június 8-án, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Június 15-én, vasárnap lesz ifjaink bizonyságtétele konfirmáció keretében. Az ünnepi szertartás végén adjuk át a rajzpályázat nyerteseinek a díjakat.

Június 22-én, a gyülekezeti nőszövetség szervezésében, az ICUUW pályázat terhére, családi vasárnap lesz, melyen az egészséges táplálkozásról  interaktív beszélgetést vezet Zöld Balogh Ágnes és dr. Balogh Márton testvéreink.

Egyházközségünk vezetősége papírgyűjtést hirdet a hívek körében. Június 22-ig lehet behozni dobozban, vagy összekötözve a papírhulladékot, melyet értékesítünk, így a hívek ezzel is támogathatják egyházközségünket.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

 Budapest, 2014.június 5.

Atyafiságos szeretettel,

Giba Ferenc gondnok                                                        Szent-Iványi Ilona lelkész 

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Júniusi gyülekezeti programok:

Június 1-jén vasárnap, 10. órakor káté óra lesz a konfirmandusoknak és megbeszélés a szülőkkel.

Június 8-án, Pünkösd vasárnap 11. órakor Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk és keresztelői szertartás lesz.

Június 15-én, vasárnap lesz ifjaink bizonyságtétele konfirmáció keretében. Az ünnepi szertartás végén adjuk át a rajzpályázat nyerteseinek a díjakat. A zsűri alapos mérlegelés után hozta meg döntését, köszönet Szász Adrienn lelkésznőnek, Váradi Emese, és Kovács Andrea gyülekezeti tagoknak munkájukért.

Június 22-én, a gyülekezeti nőszövetség szervezésében, az ICUUW pályázat terhére, családi vasárnap lesz, melyen az egészséges táplálkozásról  interaktív beszélgetést vezet Zöld Balogh Ágnes és dr. Balogh Márton testvéreink.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014.május 28.

Atyafiságos szeretettel,

Giba Ferenc gondnok                                                        Szent-Iványi Ilona lelkész

 

 

 

 

Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Május 23-án, pénteken este 18. órakor Szőke Lídia unitárius testvérünk Hétköznapi hit című könyvének lesz a bemutatója, a Budapest V. kerület Nagy Ignác utca 2-4. első emeleti gyülekezeti teremben. A szerző egy már-már elfeledett dimenzióba invitál minket, amely nem más, mint a lelkünk legmélyén gyökerező hit. Művében elmondja, hogyan lett unitáriussá Miskolcon Lakatos Csilla lelkésznő mellett és hogyan talált magának közösséget Budapestre költözve Pestszentlőrincen.

Mindenkit szeretettel várunk!
A könyv bevezetőjéből idézünk:

"Szőke Lídia vallomása érdekfeszítő olvasmány.

A kezünkben tartott könyv sok érdekes forrásból táplálkozik, megtaláljuk benne a személyes élményeken, családi narratívákon, munkahelyi- és vallási közösségben átélt tapasztalatokon alapuló történeteket. A szerző nyitott szemmel járja a világot és különleges látásmódjával rávilágít olyan összefüggésekre, amelyeket az átlag ember nem venne észre.

Egyszerre van jelen a műben a belső látás zárkózottsága, ugyanakkor a másikra figyelő ember mindenre kész nyitottsága is.

Erős motivációt jelentett a szerző számára az „Istenre találás” élménye, az az erő, amit ebből a kapcsolatból merít. Ez szinte a mű egészét végig kíséri. Vallás és vallomás összetartozó fogalmak. Szőke Lídia színt vall és hitet tesz a szabadelvű keresztények nyitottsága, toleranciája mellett, amelyet sajátjaként értelmez.

Az első könyves szerző behív minket belső szobájába, beenged saját életébe. Műve nem csak útkeresőknek, kíváncsi könyvforgatóknak jelenthet tartalmas időtöltést, hanem mind azoknak, akik szeretnek a dolgok végére járni, vagyis gondolkodni a világ folyásáról a harmadik évezred elején."

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561
Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. május 20.

Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

 

MEGHÍVÓ 

A Pestszentlőrinci Unitárius Nőszövetség  (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) szeretettel hívja és várja az érdeklődőket az alábbi programra.

Április 27-én, vasárnap a rövidített istentisztelettel egybekötve Lakatos Csilla, miskolci unitárius lelkész-pszichológus tart előadást: "A vallásosság szerepe az egészséges családi kapcsolatokban" címen, melyet interaktív beszélgetés követ.

Az előadás alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.

A rendezvény végén szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

Ez a program a Global Sisters projektek pályázatán (UNOSZ-ICUUW) elnyert támogatásból kerül megrendezésre.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló: Barta Lajos utca).

Budapest, 2014. április 22. 

Tóthné Erdő Mária nőszövetségi elnök                     Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész 

Szőke Lídia pályázati felelős

 

 

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.” János 10,27

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyánkfiai!

 

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, április 20-án, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Április 27-én, vasárnap – a gyülekezeti nőszövetség szervezésében - a rövidített istentisztelettel egybekötve Lakatos Csilla, miskolci unitárius lelkész-pszichológus tart előadást: "A vallásosság szerepe az egészséges családi kapcsolatokban" címen, melyet interaktív beszélgetés követ.

Várjuk a gyerekrajzokat április végéig a presbiterek által meghirdetett gyermekrajz pályázatra,  a lőrinci gyülekezeti életről, a templomról, templomi tapasztalataikról. A pályázatra beérkezett képekből kiállítást rendezünk és a legsikeresebb öt rajzot díjazásban részesítjük. Ezekből a képekből az új amerikai  testvér-gyülekezetnek is küldünk.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Remélem, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

 

Budapest, 2014. április 16.

 

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

 

 

 

Dr. Szent-Iványi Ilona                                                                       Giba Ferenc

lelkész                                                                                                 gondnok
 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) 

Most vasárnap 2014. április 6-án lesz a húsvétra felkészítő ötödik vasárnap. Az istentiszteleti szolgálatot Szász Adrienn lelkésznő végzi.

Most vasárnap 10. órától Káté órát tartunk a konfirmandusoknak. Kérem, a szülőket, nagyszülőket, hogy segítsék a gyermekek jelentkezését és eljutását a hitoktatásra! A Káté hittan órán részt vehetnek a 10 év fölötti gyermekek is.

Március 9-én istentisztelet után tartottuk első negyedévi presbiteri ülésünket, melyen a presbiterek úgy határoztak, hogy gyermekrajz pályázatot hirdetünk 6-14 éves korú gyermekeknek, a lőrinci gyülekezeti életről, a templomról, templomi tapasztalataikról. A pályázatra beérkezett képekből kiállítást rendezünk és a legsikeresebb öt rajzot díjazásban részesítjük. Ezekből a képekből az új amerikai  testvér-gyülekezetnek is küldünk.  Zsűritagoknak javasoltuk Váradi Emese, és Kovács Andrea gyülekezeti tagokat. 

A rajzokat, festményeket A4-es formátumban kérjük személyesen leadni április 13-ig a lőrinci templomban.

Húsvét vasárnap kiállítjuk a rajzokat a gyülekezeti teremben.

Április 13-án, Virágvasárnap, gyermek istentisztelet és foglalkozás lesz, húsvétra készülünk, játékos kézműves foglalkozással, tojásfestéssel, Kovács Andrea vezetésével.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2014. április 4. 

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét."
Galata levél 6,2

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.) 

Most vasárnap 2014. március 30-án lesz a böjti időszak negyedik vasárnapja. Bálint-Benczédi Ferenc kolozsvári püspök úr ezt a vasárnapot nemzetközi unitárius vasárnapként hirdette meg és körlevélben kéri a gyülekezeteket és lelkészeket, hogy ez legyen az istentisztelet témája.

Az idén március 30-án, vasárnap hajnalban 2 óráról 3-ra állítjuk óráinkat.

Március 9-én istentisztelet után tartottuk első negyedévi presbiteri ülésünket, melyen a presbiterek úgy határoztak, hogy gyermekrajz pályázatot hirdetünk 6-14 éves korú gyermekeknek, a lőrinci gyülekezeti életről, a templomról, templomi tapasztalataikról. A pályázatra beérkezett képekből kiállítást rendezünk és a legsikeresebb öt rajzot díjazásban részesítjük. Ezekből a képekből az új amerikai  testvér-gyülekezetnek is küldünk.  Zsűritagoknak javasoltuk Váradi Emese, és Kovács Andrea gyülekezeti tagokat. 

A rajzokat, festményeket A4-es formátumban kérjük személyesen leadni április 13-ig a lőrinci templomban. Április 13-án húsvétra készülünk, játékos kézműves foglalkozás lesz a gyermekeknek.

Húsvét vasárnap kiállítjuk a rajzokat a gyülekezeti teremben.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. március 28.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim! 

"Meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Mt4,7b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap 2014. március 23-án lesz a böjti időszak harmadik vasárnapja. Készüljünk együtt a húsvéti ünnepre alázatos szívvel és imádkozó lelkülettel!

Most vasárnap 10. órától Káté órát tartok a konfirmandusoknak. Kérem, a szülőket, nagyszülőket, hogy segítsék a gyermekek jelentkezését és eljutását a hitoktatásra! A Káté hittan órán részt vehetnek a 10 év fölötti gyermekek is.

Március 9-én istentisztelet után tartottuk első negyedévi presbiteri ülésünket, melyen a presbiterek úgy határoztak, hogy gyermekrajz pályázatot hirdetünk 6-14 éves korú gyermekeknek, a lőrinci gyülekezeti életről, a templomról, templomi tapasztalataikról. A pályázatra beérkezett képekből kiállítást rendezünk és a legsikeresebb öt rajzot díjazásban részesítjük. Ezekből a képekből az új amerikai  testvér-gyülekezetnek is küldünk.  Zsűritagoknak javasoltuk Váradi Emese, és Kovács Andrea gyülekezeti tagokat. 

A rajzokat, festményeket A4-es formátumban kérjük személyesen leadni április 13-ig a lőrinci templomban. Április 13-án kézműves foglalkozás lesz a gyermekeknek.

Húsvét vasárnap kiállítjuk a rajzokat a gyülekezeti teremben.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. március 21.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim! 

"Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." Mt4,4b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap 2014. március 9-én lesz a böjti időszak első vasárnapja. Készüljünk együtt a húsvéti ünnepre alázatos szívvel és imádkozó lelkülettel!

Most vasárnap 10. órától Káté órát tartok a konfirmandusoknak. Kérem, a szülőket, nagyszülőket, hogy segítsék a gyermekek jelentkezését és eljutását a hitoktatásra! A Káté hittan órán részt vehetnek a 10 év fölötti gyermekek is.

Március 9-én istentisztelet után tartjuk első negyedévi presbiteri ülésünket, akinek beadványa van időben juttassa azt el a lelkésznek-gondnoknak.

Örömmel hozom a hívek tudomására, hogy egyházközségünk presbitériuma testvér-gyülekezeti kapcsolatot alakított ki hivatalosan is az amerikai Georgia állambeli Savannah unitárius és univerzalista gyülekezettel. Kedves  levélben üdvözölték egyházközségünket.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. március 4.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

---------------------------------

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Boldog, békés Új Esztendőt kívánok minden kedves hívünknek és szeretteiknek. A 2014. évben jó egészséget, templomba-járó jókedvet és sok örömteli alkalmat gyülekezetünkben! 

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket ebben az évben is minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, január 5-én, Vízkereszt ünnepén tartjuk újévi istentiszteletünket, összejövetelünket.

Január 12-én, a Vallásszabadság ünnepén én a tordai ünnepségen szolgálok. Az istentiszteleti helyettesítést Szász Adrienn lelkésznő végzi, aki 10. órától konfirmációs előkészítőt tart. A konfirmációra még várjuk a 12. évüket betöltött gyermekek jelentkezését.

Már egy éve létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek, események és fényképek.

Szeretettel ajánlom a hívek figyelmébe az erdélyi verespataki advent záró istentiszteletét, melyet az alábbi linken tekinthetnek meg elektronikusan:

http://www.youtube.com/watch?v=6Pa1DcjZ6_M

Giba Ferenc gondnok úrral köszönetet mondunk Mindannyiuknak a részvételért, az egyházközségnek befizetett támogatásért!

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2014. január 4. 

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész