Megtartott események 2013-ban:

2013

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 17-én, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján az istentiszteleten, utána együtt megyünk át a 18. kerületben található Dávid Ferenc utca - Barcika tér sarkán lévő óvoda falán elhelyezett táblához koszorúzni. Az óvoda vezetője vasárnap 12.30-kor biztosítja számunkra a bejutást a kertbe.

Kérjük, minél nagyobb számban gyűljünk össze!

Megkezdődött a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket hozzák el az oktatásra. Legközelebb november 24-én, vasárnap 10. órakor tartok konfirmandus előkészítőt.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2013. november 14.

Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész


 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 3-án, elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással egybekötött ünnepi istentiszteleten: Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14,7-8

November 17-én vasárnap Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján.

Megkezdődött a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket hozzák el az oktatásra. Legközelebb november 10-én, vasárnap 10. órakor tartok konfirmandus előkészítőt.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. Megálló Barta Lajos utca).

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2013. október 31.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész


 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Az alábbiakban előre jelzem a gyülekezeti programokat: 
-          Október 25-én, pénteken 13.30-kor a Kossuth Rádióban unitárius félóra lesz, melyben Molnár János örökös, tiszteletbeli gondnokunk beszél a lőrinci templom múltjáról;

-          Október 27-én, vasárnap Szervét Mihály 16. századi teológusra emlékezünk, halálának 460. évfordulóján, valamint Reformációi megemlékezést tartunk az istentisztelet keretén belül;

-          November 3-án, vasárnap elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással;

-          November 17-én vasárnap Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Egyházközségünk Nőszövetsége arra kéri híveinket, hogy jelentkezzen aki tud varrni, és segítsen a templompadok üléshuzatait elkészíteni. Jelentkezni lehet Tóthné Erdő Mária nőszövetségi elnöknél: 295-3231.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. Megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2013. október 22.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész


 

MEGHÍVÓ

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” Zsolt 69,31

„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje. És sok kötelessége.” Tamási Áron

2013. október 20-án, vasárnap az ünnepi istentisztelet után homoródalmási találkozó lesz a gyülekezeti teremben, műsorral és közebéddel. Kérjük híveinket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az összejövetelen, a Homoródalmásról elszármazottak, családtagjaik, a Homoród vidékéről valók éves találkozója lesz pestszentlőrinci templomunkban. 

PROGRAM:

11:00 – Unitárius ünnepi istentisztelet Úrvacsoraosztással , Pap Mária lelkész, kolozsvári püspöki titkár szolgálatával

köszöntő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12:00 –Sorbán Enikő, homoródalmási népdalénekes erdélyi népdal csokor, szavalatok

13:00 – Közebéd: borsos tokány puliszkával, kürtőskalács.

14:00 – Népzene, tánctanulás, beszélgetés.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budapest, 2013. október 5.

Atyafiságos üdvözlettel:

Giba Ferenc  gondnok s.k.

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.

Bodor Sándor presbiter, az összejövetel szervezője

Kérjük az ebéden való részvételi szándékot előre jelezni: 06/30/409-4334

bodor-sandor@t-online.hu

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 „Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!”

Zsolt 96,1
 
 

Szeptember 15-én, vasárnap 12 órakor kórus koncert lesz templomunkban, a Havanna napok keretén belül.

PROGRAM:

11. óra unitárius istentisztelet

12. órakor kórus koncert lesz. Fellép az ADORATE KÓRUS

Műsor:

1.      Marenzio: Ez respicientes viderunt

2.      Fauré: Ave Maria

3.      Fauré: Maria, mater gratiae

4.      Lully: Regina coeli

5.      Schubert: G-dúr mise (Kyrie, Gloria, Credo tétel)

6.      Rheinberger: A-dúr női kari mise (Sanctus, Benedictus, Agnus Dei tétel)

Vezényel: Barta Viktória, karnagy

A koncert ingyenes, de adományokat szívesen fogadunk.

13. óra: A koncert után, a templomkertben jótékonysági vásár lesz, a csatorna bekötésre és a templomfelújításra gyűjtünk.

Kérjük minden kedves hívünket, hogy a jótékonysági vásárra hozzanak ép, és szép dísztárgyakat, adományképpen, melyeket el tudunk adni. A tárgyak leadása: szeptember 8-án, vasárnap istentisztelet előtt vagy után, vagy 15-én, vasárnap reggel 9-11. között történik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük mind azokat, akiknek még nem volt alkalma ebben az esztendőben támogatni egyházközségünket, azok tegyék meg ezt a mellékelt csekken, vagy banki átutalással.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561 

Adományaikat előre is köszönjük!

 Budapest, 2013. szept. 5.

Atyafiságos üdvözlettel:

Giba Ferenc  gondnok s.k.

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.

--------------------------------------------------

 

 

Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

 Most vasárnap, 2013. június 16-án családi vasárnapot, gyülekezeti összejövetelt tartunk pestszentlőrinci templomunkban, de. 11. órakor. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora szolgál, ezzel egy időben, a kertben Szász Adrienne tart hitoktatást, foglalkozást a kisebb-nagyobb gyermekeknek. Egyúttal a magyarkúti gyermek-tábor résztvevői számára tartunk előtalálkozót.

12. órától nyár köszöntő bográcsozás lesz szintén a kertben.
 Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket erre az ünnepi napra!

Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük, csatlakozzanak hozzá! Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség

Száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2013. június 12.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

---------------------------

 

„Hiszem, vallom: egy az Isten.” (220. sz. ének)

 

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Örömmel és hálával tájékoztatjuk a híveket, hogy az elmúlt hónapokban három gyermek készült a konfirmációra, akik megtanulták hitünk alapjait, az unitárius Kátét.

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat konfirmációi szertartásunkra, 2013. június 2-án, a pestszentlőrinci templomba, a vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen a fiatalok bizonyságot tesznek hitükről és először járulnak az Úrnak asztalához.

Az ünnepi szertartáson Kászoni József budapesti vezető lelkész, püspöki helynök végzi a szószéki szolgálatot, aki kíséretével vizitációt tart egyházközségünkben. Ezután következik a Káté kikérdezése, végül a konfirmandus fogadalomtétellel és az ifjak, majd szüleik, keresztszüleik Úrvacsoravételével fejeződik be.

A konfirmandus szülők és a keblitanács az istentisztelet után szeretetvendégségre hívják az egybegyűlteket a gyülekezeti terembe.

A konfirmandusokat június 1-én, szombaton 10-re várom a templomba a főpróbára és vasárnap, június 2-án pedig 10 órakor van a gyülekező.

Budapest, 2013. május 29.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel: 

Dr. Szent-Iványi Ilona s.k.                              Giba Ferenc s.k.

            lelkész                                                       gondnok

 

 

 


 

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.” Apostolok cselekedetei 2,17

Kedves Híveink!
Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog pünkösdi ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat pünkösd vasárnap, a pestszentlőrinci templombamájus 19-én, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Pünkösd vasárnap, május 19-én, 10. órakor a Magyar Televízió M1 csatornán Unitárius magazin c. műsor lesz, szeretettel ajánlom híveink figyelmébe

2013. szeptemberétől bevezetésre kerül az általános iskolák 1. és 5. osztályában a hitoktatás. Amennyiben szeretnének erre jelentkezni, kérem jelezzék időben.

Az alábbiakban közöljük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség
Száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2013. május 15.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona                                                                       Giba Ferenc

lelkész                                                                                                 gondnok

 


 

Kedves Testvéreim!

Most vasárnap, 2013. május 5-én, de. 11. órakor anyák napi ünnepi istentiszteletet tartunk pestszentlőrinci templomunkban. A konfirmandus gyermekek egy kis műsorral készülnek, Szász Adrienne lelkésznő vezetésével, de minden gyermeket szeretettel várunk versekkel, énekkel és anélkül is!

Kérjük, hogy minél több gyermek, szülő, nagyszülő jöjjön közénk ünnepelni!

Ugyancsak május 5-én emlékezünk meg néhai Ármánkó Dávid, szeretett unitárius testvérünkről, aki vízügyi mérnökként Siófokon élt és dolgozott, de amikor csak tehette eljött Pestre templomba. Az Úristen adjon neki örök, csöndes, békés nyugodalmat!

Májusi-júniusi programjaink:

-          május 11-én, és 12-én keresztelői szertartás lesz templomunkban;

-          május 19-én, Pünkösd vasárnap, Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk;

-          május 26-án keresztelői szertartás lesz;

-          június 2-án, konfirmációs ünnepi istentisztelet lesz, püspöki helynöki vizitációval egybekötve;

-          június 16-án, családi vasárnapot tartunk, istentisztelet után kerti parti lesz a templomkertben, sütögetéssel.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és családtagjaikat a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Budapest, 2013. május 2.

Atyafiságos üdvözlettel,

Dr. Szent-Iványi Ilona
lelkész


 

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta” Máté 28,5-6

Kedves Híveink!
Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, március 31-én, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Múlt vasárnap, Virágvasárnap élő rádiós istentiszteleti közvetítés volt lőrinci templomunkból, utólag az unitárius hangtárban lehet meghallgatni, a mellékelt oldalon:

http://unitarius.org/Data/eue/mp3/Pestszentlorinc_2013viragvasarnap.mp3

Nagypénteken, március 29-én, 13.30-kor Egy az Isten! – unitárius félóra lesz a Kossuth rádióban.

Ne feledjék, hogy Húsvét vasárnap, március 31-én térünk át a nyári időszámításra, az órákat előre kell állítani.

 Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Remélem, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

 Budapest, 2013. március 27.

 Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

 Dr. Szent-Iványi Ilona                                                                       Giba Ferenc

lelkész                                                                                                 gondnok

 


 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Most vasárnap, március 24-én, Virágvasárnap, élő rádiós istentiszteleti közvetítés lesz a lőrinci templomból. Az istentisztelet és rádiós élő adás 10. órakor kezdődik. Az istentiszteleten nálunk vendégeskedik és kis műsort ad a kolozsvári unitárius teológiai hallgatók egy csoportja, tanáraik kíséretében.

Kérem a híveket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el, és már 10. óra előtt foglaljanak helyet a templomban. A szertartás után lesz alkalom beszélgetésre, együttlétre a kolozsvári teológiai hallgatókkal.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket erre az ünnepi napra!

Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük, csatlakozzanak hozzá! Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

 Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség
Száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2013. március 20.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész


 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Öröm mindannyiunk számára, hogy a gyülekezet szépen növekszik sok áldozatos hívünk közreműködésével, a gondnok és presbiterek példamutató összefogásával.

Márciusi összejöveteleinkre hívom és várom a híveket:

Március 2-án, szombat délután 4. órakor gyülekezeti összejövetel lesz.

Program: Giba Ferenc gondnok és Wagner György testvérünk elő-nőnapi köszöntőt tart, Schmidt Gábor „Élményeim a vallási turizmus jegyében”  címen vetített előadást tart, szaval és felolvas Lőrincz Magda és dr. Petrovainé Zsóka.

Március 10-én vasárnap 11. órakor gyermek-istentiszteletet tartunk Szász Adrienne lelkésznő szolgálatával. Aznap istentisztelet után közmunka keretében kerti munkákat végzünk Bodor Sándor presbiter vezetésével, a közebédet Kováts Levente presbiter készíti.

Március 24-én, Virágvasárnap, élő rádiós istentiszteleti közvetítés lesz a lőrinci templomból, 10. órától. Az istentiszteleten nálunk vendégeskedik és kis műsort ad a kolozsvári unitárius teológiai hallgatók egy csoportja.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket erre a gyülekezeti napra!

Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség
Száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2013. február 28.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

------------------------------------------------------------------

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

2013. január 20-án, most vasárnap 11. órakor gyülekezeti napot tartunk, az istentisztelet keretén belül Kriza János miskolci unitárius lelkész tart vetített képes előadást „Az Úton” címmel az El Camino zarándokútjáról. Az ünnepségen Báti Kitty szaval.

Ugyanaznap Szász Adrienne lelkésznő már reggel 10. órától tart hitoktatást a gyermekeknek és foglalkozást az istentisztelet ideje alatt is, így a gyermekes szülők is részt tudnak venni az összejövetelen. A gyülekezeti napon szeretetvendégség is lesz.

Január 20-án, vasárnap 10. órától Káté óra is lesz a konfirmandusoknak.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket erre a gyülekezeti napra!

A Havanna lakótelepre költözött egy nagyon szegény sorsú 3 gyermekes unitárius család. Kérem, aki tud hozzon száraz, tartós (nem lejárt!) élelmiszert és a gyermekeknek meleg ruhákat! (Kislány másfél éves, fiúk 12 és 17 évesek.)

Folytatom a megkezdett családlátogatásokat, elsősorban azokat keresem föl, ahol konfirmandus korú gyermek (12-16) van a családban. Eddig 4 gyermek jelentkezett a konfirmációs oktatásra, arra kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy biztassák a családban lévő gyermekeket erre a szép bizonyságtevésre!

Kérem a híveket, azt is jelezzék, ha valahol beteg van a családban és igénylik a lelkészi látogatást!

Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség
Száma: 11708001-20068561
Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2013. január 15.
Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész


 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

 A Magyar Unitárius Egyházban 2013. január 13-a a Vallásszabadság napja. Ebből az alkalomból ünnepi emlékező istentiszteletet tartunk most vasárnap, január 13-án, a 11. órakor kezdődő istentiszteleten pestszentlőrinci templomunkban, melyre szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket.

 Ezen a vasárnapon az 1568-as Tordai Országgyűlés ediktumára emlékezünk, annak 445. évfordulóján, amikor a civilizáció történetében először mondták ki a vallás- és lelkiismereti szabadságot. Ettől a történelmi pillanattól számítjuk az unitárius egyház alapítását is.

 2013. január 20-án, vasárnap gyülekezeti napot tartunk, az istentisztelet keretén belül Kriza János miskolci unitárius lelkész tart vetített képes előadást „Az Úton” címmel az El Camino zarándokútjáról. Szász Adrienne lelkésznő már reggel 10. órától tart hitoktatást a gyermekeknek és foglalkozást az istentisztelet ideje alatt, így a gyermekes szülők is részt tudnak venni az összejövetelen. A gyülekezeti napon szeretetvendégség is lesz.

 Folytatom a megkezdett családlátogatásokat, elsősorban azokat keresem föl, ahol konfirmandus korú gyermek (12-16) van a családban. Eddig 4 gyermek jelentkezett a konfirmációs oktatásra, arra kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy biztassák a családban lévő gyermekeket erre a szép bizonyságtevésre!

 Kérem a híveket, azt is jelezzék, ha valahol beteg van a családban és igénylik a lelkészi látogatást!

 Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unit. Egyházközség
Száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2013. január 11.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész


 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Boldog, békés Új Esztendőt kívánok minden kedves hívünknek és szeretteiknek. A 2013. évben jó egészséget, templomba-járó jókedvet és sok örömteli alkalmat gyülekezetünkben!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket ebben az évben is minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, január 6-án, Vízkereszt ünnepén tartjuk újévi istentiszteletünket, összejövetelünket. Istentisztelet keretén belül köszöntjük dr. Lőrincz Ernő és Molnár János testvéreinket, akik a napokban töltötték be 85. életévüket. Az Úristen adjon nekik további jó egészséget, példamutató egyházépítő munkásságukhoz további sok erőt, hitet, szeretetet kívánunk!

Petrovai László testvérünk segítségével létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot és oldalt. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek és fényképek.

 Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

 Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2013. január 4.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész