Megtartott események 2012-ben Pestszentlőrincen:


Kedves Testvéreim!            - Karácsonyi (színes) körlevél letöltése!      

„fiút szül, akit Immánuelnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
Mt 1,23.

 Istentől áldott boldog karácsonyt és békés, örömökben gazdag újesztendőt kívánunk kedves híveinknek és családtagjaiknak!

 Immáron fűtött pestszentlőrinci templomunkban 2012. december 23-án, vasárnap de. 11. órakor tartjuk gyermek karácsonyi ünnepségünket, szavalatokkal, énekkel és ajándék-osztással. Kérjük, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el a családok gyermekekkel, unokákkal együtt!

December 25-én, karácsony első napján, 11. órakor Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk. Töltsük együtt Jézus születésének ünnepét!

Nehezebb helyzetben lévő testvéreinknek az adventi időszakban élelmiszer-csomagot osztottunk ki az egyházközségi Nőszövetség segítségével.

Kérjük mind azokat, akiknek még nem volt alkalma ebben az esztendőben támogatni egyházközségünket, azok tegyék meg ezt a mellékelt csekken, vagy banki átutalással.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561 

Adományaikat előre is köszönjük!
 Budapest, 2012. december 15.

Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész

 


 December 16-án, most vasárnap ifjúsági elő-karácsonyi összejövetel lesz – immár fűtött - templomunkban 11. órakor a konfirmált és konfirmálni készülő ifjaknak, valamint a magyarkúti gyermek-tábor résztvevőinek. Zenés ifjúsági istentiszteletet tartunk Szász Adrienne lelkésznő szolgálatával, és Vadady Attila és zenekara kíséretével, gitáros énektanulással. Utána Dr. Petrovai Lászlóné, Zsóka vezetésével mézeskalácsot sütünk, karácsonyfa díszeket készítünk. Minél több fiatalt várunk a templomba! A gyülekezet asszonyai kis ajándékkal szeretetvendégséggel várnak mindenkit!

      December 14-én, pénteken 10. órakor lesz a „Budapest XVIII. kerületének templomai” c. könyv bemutatója, a Múzeumsarok kiállító teremben, 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 2. (Megközelíthető az 50-es villamossal a Thököly úti megállónál kell leszállni, a Rendelőintézet mellett van.)

      December 23-án, vasárnap délelőtt 11. órakor rendezzük meg a karácsonyi gyermek-istentiszteletet, szavalatokkal, ajándékosztással.

      Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek.

      Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.
Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. december 12.

 


Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

” …kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját…” Mk.1,3

Advent időszaka kezdődik, most vasárnap, 2012. december 2-án meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A karácsonyi szeretet ünnep befogadásához hozzátartozik a lelki felkészülés is. Az adventi négy hetes várakozás túlmutat az emberen. Tudjuk, hogy Valaki, valami jön. Ami jön az az Isten országa.

Ahogyan a Nap biztosan feljön a hajnal pillanatában, úgy érkezik  Isten szeretete is életünkbe. Forduljunk a világosság felé! Mert a karácsonyi örömüzenet arról szól, hogy vége a sötétségnek, a nap legyőzi az éjszakát!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket pestszentlőrinci templomunkba, minden vasárnap délelőtt 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

December 2-án és 9-én Adventi istentiszteletet tartunk.

December 16-án ifjúsági elő-karácsonyi összejövetel lesz templomunkban a konfirmált és konfirmálni készülő ifjaknak, valamint a magyarkúti gyermek-tábor résztvevőinek, Szász Adrienne lelkésznő szolgálatával, gitáros énektanulással, zenés istentisztelet. Utána Dr. Petrovai Lászlóné, Zsóka vezetésével mézeskalácsot sütünk.

December 23-án, vasárnap délelőtt 11. órakor rendezzük meg a karácsonyi gyermek-istentiszteletet, szavalatokkal, ajándékosztással.

Kérem, egyházközségünk Nőszövetségének tagjait, hogy legyenek segítségünkre az előkészületekben!
Létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek.
Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561
Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2012. november 30. 

Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkészKedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, november 18-án, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján az istentiszteleten, utána együtt megyünk át a 18. kerületben található Dávid Ferenc utca - Barcika tér sarkán lévő óvoda falán elhelyezett táblához koszorúzni. Az óvoda vezetője vasárnap 12.30-kor biztosítja számunkra a bejutást a kertbe.  Kérjük, minél nagyobb számban gyűljünk össze!

Petrovai László testvérünk segítségével létrehoztuk a facebook közösségi oldalon a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség csoportot. Kérjük csatlakozzanak hozzá. Az oldalon folyamatosan követhetőek a legfrissebb gyülekezeti hírek.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.
Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. november 15.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkészKedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

 Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

 Az alábbiakban előre jelzem a gyülekezeti programokat:

 -          Október 28-án, vasárnap Reformációi megemlékezést tartunk az istentisztelet keretén belül;

-          November 4-én, vasárnap elhunyt testvéreinkre emlékezünk, gyertyagyújtással;

-          November 11-én vasárnap gyermek- és ifjúsági istentiszteletet tartunk Szász Adrienne lelkésznő szolgálatával;

-          November 18-án vasárnap Dávid Ferenc egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halála évfordulóján.

-       2012. november 1-én, Mindenszentek napján, este 6. órakor Halottak napi emlékező istentiszteletet tartok a Budapest V. ker. Nagy Ignác utcai templomunkban.

 Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.

 Tájékoztatom egyházközségünk tagjait, hogy a 2012. október 14-én megtartott rendkívüli közgyűlésen Bánó Miklós lemondott gondnoki megbízatásáról. A közgyűlés Giba Ferenc pénztárost választotta meg gondnoknak, aki családjával együtt hosszú évek óta áldozatos munkát végez gyülekezetünkben. Giba Ferenc gondnok úr életére és egyházi szolgálatára Isten gazdag áldását kérem!

 Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. október 25.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész

 


Tisztelt Atyánkfia! 

Ezúton értesítjük kedves unitárius Testvéreinket, hogy egyházközségünk rendkívüli közgyűlést tart - a 2012. szeptember 23-i egyhangú presbiteri határozat, valamint 11 egyházközségi tag beadványa alapján, az Egyházkerület Elnökségének jóváhagyásával:

2012. október 14-én (vasárnap)

12 órai kezdettel, a Budapest XVIII. Szervét Mihály tér 1. szám alatti templomunkban.

A  közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagságát az egyházközség azon unitárius nagykorú tagjai  alkotják, akik az egyházközség iránti anyagi kötelezettségeiket  (fenntartási hozzájárulás) a 2011. év folyamán maradéktalanul teljesítették.  Névsoruk a gyülekezeti terem hirdetőtábláján megtekinthető. A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak egyötöde jelen van. Ha  hiányzások miatt ez az arány nincs meg és határozatképtelenség forog fenn,  a közgyűlés 7 nap múlva, azaz  2012. október 21. napján déli  12 órakor lesz megtartva azonos helyszínen és azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek (jelenlevők) számától függetlenül határozatképes. Szavazati jogukat a tagok csak személyesen gyakorolhatják.

Tárgysorozat:

1.      Megnyitó

2.      Bánó Miklós unitárius gondnoki jogállásának alaptörvény szerinti kivizsgálása és rendezése

3.      Egyebek

Budapest, 2012. szeptember 29.

Atyafiságos tisztelettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.


--------------------------------------------------------------------------------

Kedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

 „Szálljon buzgó, szálljon forró Hála hozzád, jó Atyánk.” (147. sz. ének)

 Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket most vasárnap, 2012. szeptember 30-án, Őszi hálaadás ünnepén, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

 Az ünnepi istentisztelet után homoródalmási találkozó lesz a gyülekezeti teremben, műsorral és közebéddel. Kérjük híveinket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az összejövetelen is.

 Köszönetet mondunk az egyházközség Nőszövetségének, akiknek szervezésében, az elmúlt héten sok gyülekezeti asszony és férfi kitakarította, a nagy ünnepre ragyogóvá tette templomunkat.

 Október 1-én, hétfőn délben szomorú szívvel búcsúzunk Kováts Józsefné Kaszai Emília testvérünktől, pestszentlőrinci templomunkban, majd hamvait a Kispesti Temetőben helyezzük végső nyugalomra. A temetési szertartás 12.30-kor kezdődik templomunkban. Emike 70 esztendőn át imádkozó aktív tagja volt ennek az egyházközségnek, így kérem, hogy minél nagyobb számban osztozzunk a család gyászában! 

Október 7-én, vasárnap, 11. órakor „Gyermek-istentiszteletet” tart Szász Adrienn lelkésznő.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira.
Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.
Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. szeptember 27.
Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész

 

 


Meghívó

Homoródalmási elszármazottak, családtagjaik és Homoródalmással szimpatizáló unitáriusok és más felekezetűek éves találkozóját szervezzük a Pestszentlőrinci Unitárius templomban Őszi Hálaadás napján Istentisztelet után.  Budapest, XVIII. Szervét Mihály tér 1.

2012. szeptember 30-án, 14 órától

az újbóli találkozás öröméért a Jó Isten áldásával.

Programok:
-
Köszöntő
-
Versmondás
- Beszélgetés, szilvapálinka kóstolás ebéd előtt

15.30 órától Borsos tokány puliszkával, kürtőskalács
Italok: Hargita gyöngye ásványvíz és sör nagykereskedelmi áron
Egri bor – vörös és fehér (száraz)

Mindezek után hívjuk és várjuk családtagjaitokat, ismerőseiteket egy beszélgetésre, egy zenés-táncos délutánra, estére.

Tisztelettel: a Szervezők:
Lelkész: Dr. Szent-Iványi Ilona
Gondnok: Bánó Miklós
Bodor Sándor presbiter és a segítő gyülekezeti tagok.

u.i.: Kérjük szíveskedjenek, szíveskedjetek részvételi szándékotokat jelezni 2012. szeptember 25-ig.

E-mail: bodor-sandor@t-online.hu
Telefon: 06-30-409-4334


--------------------------------------------------------------------------

 

Kedves Atyámfiai!  Szeretett Testvéreim!

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket most vasárnap, szeptember 16-án, és az elkövetkezendő vasárnapokon is a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. 

Az alábbiakban előre jelzem a gyülekezeti programokat:

-          Szeptember 23-án, vasárnap reggel 9. órakor egyházközségünk Nőszövetségének tagjai templom takarításra gyűlnek össze, bárki csatlakozhat hozzájuk;

-          Szeptember 30-án, Őszi hálaadás vasárnapján ünnepi istentiszteletet tartunk, Úrvacsora-osztással;

-          Szeptember 30-án, istentisztelet után, 14. órától a Homoródalmásról elszármazottak tartanak összejövetelt templomunkban. Ennek szervezője Bodor Sándor presbiter atyánkfia, nála kell jelentkezni az ebédre: 06-30-409-4334;

-          Október 1-én, hétfőn délben szomorú szívvel búcsúzunk Kovátsné Kaszai Emília testvérünktől, pestszentlőrinci templomunkban, majd hamvait a Kispesti Temetőben helyezzük végső nyugalomra;

-          Október 7-én, vasárnap „Gyermek-istentiszteletet” tart Szász Adrienn lelkésznő.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a gyülekezeti együttlét alkalmaira. Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.
Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. szeptember 14.
Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész


Kedves Atyámfiai!

Szeretett Testvéreim!

     Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a nyári vasárnapokon is pestszentlőrinci templomunkba, a délelőtt 11. órakor kezdődő istentiszteletre.

 

       Köszönöm az egyházközség közgyűlésének, hogy július 15-én, meghívott véglegesen a lelkészi állásra. Köszönöm a bizalmat és ígérem, hogy minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az egyházközség előrehaladását munkáljam, hittel és szeretettel.

    Július 15-én, az egyházközség asszonyai megalakították az Egyházközség Nőszövetségét, titkárnak dr. Baki Andrea presbitert, elnöknek Tóthné Erdő Mária gyülekezeti munkatársat választották meg.

      Sajnálatosan, július 12-én betörtek a gyülekezeti terembe és templomba, készpénzt, kis harangot és több tárgyat, élelmet eltulajdonítottak és több ajtót, ablakot, rácsokat, szekrényt megrongáltak. Szeretnénk megerősíteni a templom védelmét riasztóval és rácsokkal, de Egyházközségünk nehéz anyagi helyzetben van és a biztosításunk a rongálási károkra NEM vonatkozik.

      Ezért kérjük híveinket, ha tehetik fizessék be egyházfenntartói járulékukat, vagy templomvédelem címen tegyék meg adományaikat. Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

 

Budapest, 2012. július 19.

  

Atyafiságos szeretettel,

 

Szent-Iványi Ilona

lelkész

----------------------------


Kedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

       Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a nyári vasárnapokon is pestszentlőrinci templomunkba, a délelőtt 11. órakor kezdődő istentiszteletre.         
     
Amint szószéki hirdetésekben és előző levelünkben is tudattuk a hívekkel, most vasárnap július 15-én, istentisztelet után közgyűlést tartunk egyházközségünkben a lelkész állás betöltéséről meghívás alapján.
     
A június 24-i presbiteri határozat alapján a közgyűlésen közebéd lesz Kováts Levente presbiter jóvoltából.
       Az ebéd után Bodor Sándor presbiter vezetésével gyülekezetünk férfi tagjai a kertet teszik rendbe.
     
Az asszonyok pedig dr. Baki Andrea presbiter és Tóthné Erdő Mária gyülekezeti munkatárs vezetésével megalakítják az Egyházközség Nőszövetségét.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a gyülekezeti napra!

        Történelmi esemény volt a Kolozsváron megtartott egyházegyesítő Zsinat, június 28-án. A Duna Televízió erről készült összefoglalója az alábbi linken érhető el: http://www.youtube.com/watch?v=B36pBDnpNlo&feature=relmfu

       Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.
Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561
Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2012. július 10.
Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona, lelkész


Tisztelt Atyánkfia!

 Ezúton értesítjük kedves unitárius Testvéreinket, hogy egyházközségünk közgyűlést tart - a 2012. június 24-i egyhangú presbiteri határozat alapján, - a lelkészi állás végleges betöltéséről:

2012. július 15-én (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk a Budapest XVIII. Szervét Mihály tér 1. szám alatti templomunkban.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy órával később, az istentisztelet után, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

A közgyűlésen szavazati joggal azok az egyháztagok vehetnek részt, akik egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve a templomban megtekinthető. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Szavazati jogukat a tagok csak személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  Kérjük szavazati joggal nem rendelkező híveinket is, hogy aktívan kapcsolódjanak be a közgyűlés munkájába.

Tárgysorozat:

1.      Megnyitó

2.      Lelkészi állás végleges betöltése meghívás alapján

3.      Egyebek

Budapest, 2012. július 1. 

Atyafiságos tisztelettel: 

Bánó Miklós gondnok s.k.                    Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész s.k.


 

„Hiszem, vallom: egy az Isten.” (220. sz. ének)

Kedves Híveink! Szeretett Atyámfiai!

Örömmel és hálával tájékoztatom a híveket, hogy az elmúlt hónapokban hét gyermek készült a konfirmációra, akik megtanulták hitünk alapjait, az unitárius Kátét.

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyiukat konfirmációi szertartásunkra, 2012. június 10-én, a pestszentlőrinci templomba, a vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen a fiatalok bizonyságot tesznek hitükről és először járulnak az Úrnak asztalához.

Az ünnepi szertartás a Káté kikérdezéssel kezdődik, majd Kászoni József budapesti vezető lelkész ünnepi szolgálatával folytatódik, végül a konfirmandus fogadalomtétellel és az ifjak, majd szüleik, keresztszüleik Úrvacsoravételével fejeződik be.

A konfirmandus szülők az istentisztelet után szeretetvendégségre hívják az egybegyűlteket a gyülekezeti terembe.

A konfirmandusokat június 9-én, szombaton fél 10-re várom a templomba a főpróbára és televíziós felvételre, vasárnap, június 10-én pedig 10 órakor van a gyülekező.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona  lelkész

 


MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Híveinket és családtagjaikat a pestszentlőrinci unitárius templomba (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.), gyülekezeti összejövetelre, 2012. április 21-én, szombaton délután 17. órai kezdettel.

Program:
Áhítat: Szent-Iványi Ilona, lelkész

Műsor:
Dr. Jakab Jenő lelkészre emlékezik Szathmáry Zsuzsanna
Csillagról csillagra, zenés-verses összeállítást ad elő a Kispesti Gyöngyvirág Kamarakórus
Dr. Lőrincz Ernő, ny. egyetemi docens, vezető jogtanácsos, aki a Magyarországi Unitárius Egyházban  a kilencvenes években Bartók Béla főgondnok helyettese volt tart előadást, melynek címe:
A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGVÉDELME MAGYARORSZÁGON.

A koncert után szeretetvendégség lesz, meleg vacsorával a gyülekezeti teremben.
A vacsora végén dr. Jakab Jenő emlékére „TORTA ÁRVERÉS” lesz, Giba Ferenc pénztáros két nagy tortát adományoz ebből az alkalomból.

Remélem, minél nagyobb számban jönnek a hívek erre az alkalomra!

Másnap, 2012. április 22-én, vasárnap a szokott időben, délelőtt 11. órakor várjuk híveinket a templomi istentiszteletre, melynek keretében kettős keresztelőre kerül sor.

2012. április 17.

                                                                                              Szent-Iványi Ilona
                                                                                              lelkész 

 MEGHÍVÓ

 

 

„Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!

A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!”

Lk 19,38

 

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Híveinket a pestszentlőrinci unitárius templomba, gyülekezeti összejövetelre, 2012. március 31-én, szombaton délután 16. órai kezdettel.

Magunkról, nem csak magunknak címmel, gyülekezetünk tagjai mutatkoznak be.

 

Program:

Áhítat: Szent-Iványi Ilona, lelkész

Műsor:

Lőrincz Magdolna saját novelláját olvassa fel

Dr. Petrovai Lászlóné Lőcsey Zsóka verset szaval

Tóthné Erdő Mária erdélyi novellát olvas fel

Molnár Ákos egyetemi hallgató zongorán játszik

 

Ezután szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben, melyre várunk finom süteményeket, üdítőket.

 

Másnap, 2012 április 1-én, Virágvasárnap a szokott időben, délelőtt 11 órakor várjuk híveinket a templomi istentiszteletre.

 

2012 március 28.

 

                                                                                              Szent-Iványi Ilona

                                                                                              lelkész


 

Kedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

 „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8,31-32.

 Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket most vasárnap, március 18-án, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. Az istentisztelet keretén belül megemlékezünk az 1848. március 15-i forradalom kezdetéről. A gyülekezet konfirmandus ifjai lelkesen készülnek egy kis műsorral, kérem, hogy minél nagyobb számban hallgassuk meg őket!

 Szaval és énekel: Gadácsi Dorottya, Gadácsi Lilla, Pölöskei Brigitta, Hegyi Róbert.

 A konfirmandus ifjaknak legközelebb Káté-óra, március 25-én, vasárnap délelőtt 10. órakor lesz a gyülekezeti teremben.

 Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség.
Bankszámla száma: 11708001-20068561

 Adományaikat előre is köszönjük.

 Budapest, 2012. március 15.

 Atyafiságos szeretettel, Szent-Iványi Ilona lelkész


Kedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

 Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket most vasárnap, február 19-én, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba.

Az istentiszteletet követően egyházközségünk évi rendes közgyűlésére kerül sor, a gyülekezeti teremben.

 A konfirmandus ifjaknak legközelebb Káté-óra, február 26-án, vasárnap délelőtt 10. órakor lesz a gyülekezeti teremben.

 Szeretettel ajánlom híveink figyelmébe az unitárius vallási műsorokat a médiában:  A 2012. február 6-án, 13.30-kor az MR1-Kossuth Rádióban, Tóthné Erdő Mária gyülekezeti munkatárssal készített interjú az alábbi linken érhető el: http://www.mr1-kossuth.hu/musoraink/egy-az-isten.html

A Duna Televízióban, 2012. február 19-én, 10. órakor lesz egy beszélgetés a Világ-Nézet című műsorban, melyben az unitárius-keresztény erkölcstant képviselem.

 Az alábbiakban közlöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
Bankszámla száma: 11708001-20068561

Adományaikat előre is köszönjük.
Budapest, 2012. február 16.

Atyafiságos szeretettel, Szent-Iványi Ilona lelkész


Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

2012. február 5-én, vasárnap „Családi vasárnap” rendezvényt tartunk gyülekezetünkben. Ezen a napon 10. órakor a konfirmandusoknak Káté órát tartok, 11. órától pedig gyermek- és ifjúsági istentisztelet lesz, Szász Adrienn lelkésznő szolgálatával. Az istentisztelet után a híveket, a családokat szeretetvendégségre várjuk a gyülekezeti terembe. A gyülekezet is készül egy kis vendéglátással, de kérjük híveinket is, hogy pogácsával, süteménnyel, üdítővel járuljanak hozzá a közös asztal megterítéséhez.

Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt ezen a gyülekezeti alkalmon, hogy a családi vasárnap keretében jobban megismerjük egymást.

 Egyúttal hirdetem, hogy 2012. február 19-én, vasárnap tartja egyházközségünk évi rendes közgyűlését.

 Budapest, 2012. február 2.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona
lelkész


Kedves Atyámfiai! Szeretett Testvéreim!

Mi, unitáriusok vízkereszt ünnepén és az azt követő napokban az 1568-as Tordai Országgyűlés ediktumára emlékezünk, amikor a civilizáció történetében először mondották ki a vallási és lelkiismereti szabadságot. Ettől a történelmi pillanattól számítjuk az unitárius egyház alapítását is.

2012. január 8-án, most vasárnap élő rádiós unitárius istentisztelet közvetítés lesz 10. órai kezdettel a Magyar Rádió (MR1) Kossuth Rádióban. Hangtár: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-01-08

Ezen a rádiós istentiszteleten Kászoni József belvárosi lelkésztársammal közösen szolgálunk. A közvetítés élőben, a Budapest V. kerület, Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomból történik, a belvárosi és a pestszentlőrinci hívek részvételével. Ezért arra kérjük híveinket, hogy – ha csak tehetik – vegyenek részt a Nagy Ignác utcai istentiszteleten de. 10. órai kezdettel. (Az élő közvetítés miatt 10 perccel a kezdés előtt el kell foglalni a helyeket a templomban!) Így ezen a vasárnapon, a pestszentlőrinci templomunkban ügyeletet tartunk, és megpróbáljuk a rádiós felvételt lejátszani.

Egyúttal szeretettel ajánlom híveink figyelmébe Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári unitárius püspök újévi üzenetét, mely az alábbi internetes oldalon hallgatható meg: http://www.youtube.com/watch?v=TX-LMf6nTds

Budapest, 2012. január 4.

Atyafiságos szeretettel,
Szent-Iványi Ilona lelkész