2010. június 6-án Hódmezővásárhelyen a templomépítés 100. évfordulóján tartott ünnepi Istentisztelet. Jelen volt a kanadai Vancouver-i testvérgyülekezet 30 tagú küldöttsége, szolgált Nagy László erdélyi és Balázsi László anyaországi  püspökhelyettes-főjegyző:

„Együtt a szolgálatban”

Hódmezővásárhelyen az 1880-as években kelt új életre az unitarizmus. Alapjait az erdélyi Kövendi Nagy Tamás polgári iskolai tanár vetette meg. Az első istentiszteletet 1880 május 17-én tartotta Nagy Lajos kolozsvári esperes a helyi óvónőképző polgári iskola nagytermében.

Az egyházközség fejlődésének új lendületet adott Kovács József téglagyáros és családja unitárius vallásra térése. Az ő támogatásával 1891-ben megnyílt az egyház elemi iskolája 70 tanulóval. A hívek száma ekkor 527 volt.

A papilak és a templomépítés megkezdése Barabás István lelkész nevéhez fűződik. A csúcsíves, gót stílusban készült templomhoz, amelynek tornya 32 méter magas,  Kolozsvár 55.000 aranykoronát, Kovács József 222.700 darab téglát, 18.00 darab cserepet és egyéb anyagot adományozott. Országos gyűjtésből és más önkéntes felajánlásokból, amelyek között az angol unitáriusok is szerepeltek, további 6200 korona gyűlt össze.

A hódmezővásárhelyi unitárius templom 1910-bem épült meg, a harangot is Kovács József és neje Czimmermann Anna ajándékozták.

Két évvel később felszentelő beszédében a következőket mondta Ferenc József püspök:
„ Az Isten templomának célja, hogy belőle világosság, haladás és szeretet sugározzék ki”…

Június 6-án ünnepelte a templomépítés 100 évfordulóját a hódmezővásárhelyi unitárius egyházközség. Kiss Mihály lelkész bevezető imája után Nagy László, az erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője mondott ünnepi beszédet.  Főként azt hangsúlyozta, hogy ahol a nép egy és egy nyelven beszél, oda leszáll az Úr, és megáldja a nemzetet.  Egyszerre fölemelni a tekintetet, egyszerre fölállni, ez a közös akarat legigazibb kifejezése.  Nem elég csak a hit és az ima, hanem szolgáló szeretetre is szükség van, hogy általa szebb legyen az a föld, amelyre teremtett minket az Isten. A két egyház (az erdélyi és a magyarországi unitáriusok), amelyet erőszakkal elválasztottak egymástól, ismét eggyé kell váljon, hiszen a cél elérése így könnyebb. „Eljött az idő, hogy együtt legyünk a szolgálatban!”- mondotta.

„Akaratra és kitartásra van szükség minden helyzetben” – erősítette meg a gondolatot az ágendában Balázsi László, a Magyarországi Unitárius Egyház főjegyzője is. 

Az emlékezetes istentiszteletet a North Shore Vancouver-i testvérgyülekezet, a vásárhelyi Városi Vegyeskar, valamint Asztalos Kata (ének) és Borsos Annamária művésztanár közreműködése tette még ünnepélyesebbé. 

                                                                                                              Királyhegyi Ottília


 Nagy László: „Eljött az idő…”

A Vancouver-i testvérgyülekezet kórusát
Kiss Mihály lelkész köszöntötte.

 Fotók: Királyhegyi Ottília

Fényképalbum