125 éves emlékünnepség Hódmezővásárhelyen
2004. szeptember 19-én

1879-ben az unitárius hívek száma annyira gyarapodott, hogy ez év május 5-én megalapították az önálló unitárius egyházközséget. 125 évvel később - 2004-ben - a hálás utókor emlékünnepre gyűlt össze a templomba, lelki és hitbeli megerősödésre. Az örömet fokozta az a tény is, hogy sikerült kívülről a templomot felújítani.

Az ünnepi istentisztelet de. 11 órakor kezdődött: az imát Kiss Mihály helybeli lelkész mondta, melyet Dr. Szabó Árpád püspök szószéki beszéde követett. Az úrasztala mellől a köszöntések elhangzása után Rázmány Csaba püspök úrvacsorára való felkészítő beszédet mondott, mely után a közös úrvacsorában részesültek a jelenlevők.

A templomból kijövet a meghívottak és előre bejelentkezettek a vendéglőbe vonultak közös fogadásra, ebédre.

A teljes ünnepi istentiszteleti rend ismertetése:
1. Városi Vegyeskar énekel
2. Himnusz
3. Kezdő ének:  5.sz. (orgonán játszik Vadady Attila kántor)
4. Főének: 202 (1-2) sz.
5. Imádkozik Kiss Mihály hódmezővásárhelyi lelkész
6. Közének: 33.sz.
7. Textus felvétel
8. Prédikál: dr. Szabó Árpád az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöke
9. Ima: Miatyánk!
10. Asztalos Kata (ének) és Laurer Ágnes (orgona) előadásában: Marchezi: Ave Maria
11.Üdvözlések:    Kiss Mihály lelkész
                            Dr. Lázár János,  Hódmezővásárhely Polgármestere
                            Tóth Lajos plébános
                            Gilice András református esperes
                            Deák László evangélikus lelkész
                            Dr. Mikó István főgondnok
                Az egyházközség történetét ismerteti: Bogdány Csilla
12. Úrvacsora hirdetése
13. Úrvacsorai ének: 166 (1). sz.
14. Imádkozik és ágendát mond:  Rázmány Csaba a magyarországi Unitárius Egyház Püspöke
15. Hívek úrvacsoravétele.  A Városi Vegyeskar énekel.
16. Áldás
17. Városi Vegyeskar énekel
18. Záró ének: 275. sz.
19. Székely Himnusz 

A templom külső felújítása 2004-ben történt meg, a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat és a MUE anyagi támogatása mellett.

 

Kiss Mihály lelkész és kedves felesége, Tünde


Istentisztelet előtt


Istentisztelet előtt


Istentisztelet előtt


a templomi gyülekezet


Kiss Mihály, Szabó Árpád, Rázmány Csaba, Mikó István


Dr. Lázár János


Hódmezővásárhely polgármestere


Dr. Mikó István főgondnok


Tóth Lajos plébános


Gilice András református esperes


Deák László evangélikus lelkész


Bogdány Csilla


Rázmány Csaba püspök úrvacsorai beszéde


úrvacsorai beszéd


úrvacsoraosztás


úrvacsoraosztás


Hódmezővásárhely polgármestere


hivatalosak és meghívottak, háttérben a kórusVárosi Vegyeskórus


Vadady Attila kántor


a templomból való kivonulás


a hívekkel való kézfogás

 

 


a fogadáson a főasztal


a közös ebéd