GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE

Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21/9; telefon és távmásoló: 0264-598228;

elektronikus postafiók: unit.gondviseles@gmail.com; honlap: www.gondviseles.org

 

 

 

Dióhéjban a Gondviselés Segélyszervezetről

 

 

A Magyar Unitárius Egyház 2007 őszén útjára indított segélyszervezetének küldetése: a szükségben és bajban levők segítése, s ez által az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése.

 

A 2005. évi udvarhelyszéki árvízi károk enyhítésére, az unitárius egyháztársadalmi alapon létrejött Nyikó menti Árvízi Segélyező Bizottság segélyezési és újjáépítési tevékenységének végeztével egy egyházi alapú, átfogó tevékenységű segélyszervezet létrehozására tett javaslatot. A Gondviselés Segélyszervezet 2007. november 12-én alakult meg.

Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, felekezeti korlátok nélküli segélyszervezet működési területe Erdély és Magyarország. A segélyszervezet magyarországi tagozata 2011 óta működik, budapesti székhellyel és az erdélyi tagozat fiókjaival közösen alkotják a kolozsvári székhelyű anyaszervezetet.

A segélyszervezet első területi irodája 2009-ben nyílt meg Székelykeresztúron. Példaadó tevékenységével a – 2012-ben létrehozottHargita megyei fiókszervezet központjává nőtte ki magát.

 

A Segélyszervezet tevékenysége:

 

– Természeti csapásokra való felkészülés: megelőzési, mentési és segélyezési programok.

– Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése.

– Családsegítő programok.

– Fogyatékkal élőket segítő programok.

– Idősek közösségi programjai.

– Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása.

– „Mecénás” program – átlagon felüli tehetségek támogatása.

 

A Segélyszervezet eddigi eredményei közül a legjelentősebbek:

 

·                    több száz rászoruló segélyezése élelmiszer és ruha adománnyal,

·                    melegétel osztás létminimum alatt élőknek,

·                    részvétel a 2010. évi észak-magyarországi és a 2013. évi dunai árvízi kármegelőzési és mentési munkákban, valamint a 2012. évi moldvai nagy havazás mentési munkáiban,

·                    Kaláka program szervezése idős emberek házának, kertjének rendbetételére,

·                    helyi közösségi segélyakciók szervezése és anyagi támogatása.