A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség lelkésze


Balázsi László, 1951-ben születtem a Hargita megyei Lókodban, Homoródszentmárton községben, Székelyudvarhely mellett. Iskoláimat szülőfalumban, a községközpontban, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron végeztem. A teológia elvégzése után a nyárádmenti Szentháromság-Kisadorján egyházközségben szolgáltunk feleségemmel, Balázsi Máriával, aki énekvezér képzőt végzett és mellettem dolgozik ma is e minőségben. Ott született három gyermekünk is, Noémi, Zita és Alpár. Gyönyörű, küzdelmes 11 évet töltöttünk híveink között.

Ott kezdődött hányattatásunk, üldöztetésünk is. Szembehelyezkedtünk a diktatúra embertelen praktikáival, memorandumokat írtunk a legfelsőbbeknek, de nem fogadtuk el az államrezont kiszolgáló egyházvezetést sem. Így sorsunk szinte törvényszerűen fordult rosszabbra és rosszabbra, míg kikívántattunk a papságból és szülőföldünk elhagyására kényszerültünk. De előtte megismertük a poklok kínjait is, mert munka nélkül maradva kellett a családot fenntartani.

Közel négy éven át a volt híveink, barátaink és ismeretlenek szeretete segített ebben a szörnyű időszakban. Az “ellopott forradalom” előtt jöttünk át az anyaországra, ahol hat heti vendégszobai tartózkodás után kerültünk Füzesgyarmatra.

Az eltelt időszak életünkben az “istenáldotta évtized”. Papságunk mellett tanítok különböző iskolákban, gyermekeink főiskolákon tanultak, illetve tanulnak, feleségem énekvezérsége mellett tartja a frontot a Család számára. A gyülekezet óriási fejlődésen ment és megy át évről-évre.

 

Sikeres munkánk mögött a Gondviselés áll, aki megadta a lehetőséget, hogy szolgájaként, unitárius papként teljesíthessük be küldetésünket, hivatásunkat.

Egyházunk Zsinata évezredkezdő évünk farsangján püspökhelyettesi-főjegyzői megbízatást adott, ami a megtiszteltetés mellett ezerszer több munkát kíván.

Munkánkba még belefér az is, hogy helybeli szociális otthonunkban végezzük a lelki szolgálatot, ünnepélyt, ünnepeket tartsunk. Szívünk ügye a nyugdíjasainkkal való foglalkozás is. Két szomszédos faluban, ahol tanítok, két nyugdíjas klub dalárdáit is tanítjuk és segítjük sikerekhez jutni különböző megmérettetéseken.

Egyik iskolában, ahol a falu román származású lakói közül már a nagyszülők sem beszélik egykori anyanyelvüket, gyermekeket tanítok őseik nyelvére szakkörökön.

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77.
Telefonszám: 36-66-491-894


Vissza a címoldalra

© 2000. Minden jog fenntartva.