Alföldi Unitárius Búcsú, Füzesgyarmat 2018. július 8.

FÉNYKÉPALBUM 1  az ünnepségről!

 

FÉNYKÉPALBUM  2

 

 


M  E  G  H  Í  V  Ó  Alföldi Unitárius Búcsúra        

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és Szeretteit a

2018. július 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő Alföldi Unitárius Búcsúra. Ez az év az Unitárius Egyház jubileumi éve.

1568. január 13-án, az erdélyi tordai országgyűlésen született meg a Magyar Unitárius Egyház a lelkiismereti és vallásszabadság törvényének kihirdetésével.

Ezt az alkalmat is e világtörténelmi jelentőségű eseménynek szenteljük.

         Az ünnepség díszvendége Lezsák Sándor, az Országgyűlés újonnan

megválasztott alelnöke, aki immár negyedszer vesz részt ünnepeinken.

Ez alkalommal is ünnepi beszéddel köszönti a megjelent érdeklődőket.

Három hittanosunk fog hitéről bizonyságot tenni ez emlékezetes napon.

Ifjú és felnőtt szavalók, énekesek szerepelnek alkalomhoz illő műsorral.

Részt vesznek a megyei és városvezetés, valamint a testvérfelekezetek vezetői és hívei, akik üdvözlő beszédeket mondanak, és akikkel együtt végezzük az ökumenikus szertartásokat. Sok helyről érkeznek vendégek.

Erdélyből is várjuk hittestvéreinket, helyi civilszervezetek képviselőit is.

Incze László, a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület alelnöke előadást tart a 450 éves unitárius egyház történelméről. Az ő segítségével készült el az a majd félszáz darabból álló képkiállítás is, amellyel bemutatjuk a

450 év legjellemzőbb történéseit, valamint egyházi és világi nagyjainkat.

Kint, a templom melletti szoborparknál fedett kerti pihenőt  hoztunk

létre, amit avatóbeszéd után, ökumenikus megáldással leplezünk le. 

/Fontos! Az ünnepséget, mint mindig, most is szeretetvendégséggel fejezzük be. Amennyiben részt kíván venni, kérjük visszajelzését legkésőbb 2018. július 4-ig!/ 

Füzesgyarmat, 2018. június 8.  

Atyafiságos köszöntéssel:

        Balázsi László

 ny. lelkész, mb. püspök