Fényképek a búcsúról:

Fényképek a FACEBOOK-on

Tele templom a füzesgyarmati búcsún

A búcsúsok egy része Füzesgyarmaton


Székely Kinga Réka, homoródszentpéteri lelkésznő a füzesgyarmati szószéken


Bácsfainé dr. Hévízi Józsa. az Erdélyi Szövetség elnökasszonya és Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke az ünnepünkön

A leleplezett János Zsigmond-emléktábla


Konfirmáció Füzesgyarmaton
U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 143 - 2016 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

 

 

                      M   E   G   H   Í   V   Ó

 

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke

Szórványgyülekezet Presbitériuma és Hívei szeretettel meghívják és elvárják Önt és Szeretteit az Alföldi Unitárius Búcsúra, mely 2016. július 10-én délelőtt 11 órakor kezdődik. Mint minden esztendőben, már 26. éve sok érdeklődő jön el együtt ünnepelni velünk és megismerni e kicsi gyülekezet nagy eredményeit, sikereit.

Ünnepünk díszvendége már másodszor a tiszteletbeli unitárius Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke. Ez alkalommal avatjuk fel a feljavított és újrafestett     templomtornyot, amit a kis gyülekezet nagy áldozattal, EMMI pályázati segítséggel végzett el ebben az évben is, mint az előző évi nagy felújításokat is.

Erdélyből mintegy 25 gondnok és presbiter érkezik Székely Kinga Réka, recsenyédi lelkésznő, kolozsvári hitéleti és missziós előadó tanácsos vezetésével, aki végzi az ünnepi szolgálatot is, s akik két napot fognak tölteni városunkban.

Márvány emléktáblát avatunk János Zsigmond, első erdélyi fejedelem (II. János választott magyar király, élt 1540-1571 között) emlékére, aki Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk hatására foglaltatta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot a világon először, századokkal megelőzve korát, az 1568-i vízkereszti tordai országgyűlésen és vált az unitarizmus követőjévé abban az évben.

Egy brassói származású ifjú hittestvérünk, Ferencz-Reiff Dániel Karcagról most tesz hitéről bizonyságot konfirmáció keretében, először élve az úrvacsorával.

Az ünnepség ökumenikus jellegű, mint minden évben, amikor a helybeli református és katolikus gyülekezet tagjai is eljönnek lelki vezetőikkel és szolgálnak.

Saját műsorunk mellett szerepelni fog Bartók- és Kodály-dalokkal a Sárréti 100 Tagú Hagyományőrző Népdalkör vésztői, körösladányi és szeghalmi tagjai.

Hozza magával szép, tartalmas összejövetelünkre családtagjait, barátait, ismerőseit, hogy jobban megismerhessük egymást nagy keresztényi családunkban.

 

Isten vezérelje hozzánk ezen a napon!

 

 /Fontos! Amennyiben részt kíván venni közebédünkön, kérjük, jelezzen vissza július 2-ig!/

 

 

Füzesgyarmat, 2016. június 15.                  

Atyafiságos tisztelettel:

 

 

           

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde s.k.                          Balázsi László s.k.

                                   gondnok                                                           lelkész