Püspöki Vizitáció Füzesgyarmaton

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet november 21-22-én fogadta a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Canonica Visitatio-ját. Szombaton a vizitáció elvégezte vizsgálatát a lelkészcsalád lakásán, számba vette a gyülekezet eredményeit, az egyházközség vezetőinek és híveinek áldozatkészségét és felajánlotta segítségét a lelkes gyülekezet jövőbeni terveinek megvalósításához. Vasárnap az ünnepi istentiszteleten mintegy 60 személy vett részt a vizitáció hat tagja mellett. Az üdvözléseket követően kiértékelték a látottakat-hallottakat. Utána a hittanosok és felnőttek színvonalas műsort mutattak be Dávid Ferenc, egyházalapító püspökünk mártírhalála 436. évfordulója alkalmából. Jelen volt a vizsgálaton Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Pap Mária püspöki titkár, Farkas Emőd főgondnok, Andrási Benedek előadó-tanácsos, Egyházkerületünk vezetői közül szombaton Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok és vasárnap Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnok.