U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 118 - 2015 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

       

K E D V E S   T E S T V É R Ü N K !

 

        

 

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet presbitériuma és hívei tisztelettel és szeretettel hívják és várják Önt és Szeretteit a 2015. július 12-én, vasárnap délelőtt 11 órától tartandó Alföldi Unitárius Búcsúra. Immár negyed évszázada, hogy minden évben megrendezzük ezt a találkozót, ahová összejönnek nem csak a hazai, hanem határainkon túli hittestvéreink, de sokan, más felekezetűek is.

Ebben az évben Bartók Béla, az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, aki unitárius volt, halálának 70. évfordulójára emlékezünk népdalgyűjtéseiből való bemutatással, róla szóló versekkel, életművének méltatásával.

 

 

(A búcsú szeretetvendégséggel zárul, amelyre kérjük részvételi szándékát jelezni július 5-ig.

Lehetőség van előtte lévő napon, napokon érkezni és a helyi, nagyszerű fürdőt kihasználni.

De ezt is közölni kell a hónap végéig, mert le kell foglalni a szállást és vendéglátást.)

 

 

 

Füzesgyarmat-Gyula, 2015. június 15.

                                                                

       Atyafiságos tisztelettel:

 

                                                       

            Balázsi László s.k.

                   lelkész

                                                            

Fényképek:  Facebook képek