U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám: 171 - 2013 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

 

 

Főtisztelendő

Bálint Benczédi Ferenc püspök úrnak,

Kászoni-Kövendi József püspöki helynök úrnak!

Tisztelt

Csáka József főgondnok úrnak,

         Elekes Botond főgondnok úrnak,

         Dr. Máthé Dénes főgondnok úrnak!

Kedves Szolgatársaimnak, Híveinknek a Magyar Unitárius Egyházban!

 

         A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet tisztelettel és szeretettel várja kedves mindannyiukat

a 2013. július 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő „alföldi unitárius búcsú”

ünnepségre (előtte ½ 11 órakor fogadás lesz a polgármesteri hivatal dísztermében), amelyen emlékezni fogunk a templomépítés 110. évfordulójára, valamint felavatjuk az Önkormányzat által ajándékozott székely zászlót. Az ünnepség díszvendége lesz Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke. Ünnepi szolgálatot végez Bálint Benczédi Ferenc püspök és Kászoni-Kövendi József püspöki helynök. A székely zászlót avató beszédet Lezsák Sándor elnök tartja. A városvezetés nevében Bere Károly polgármester mond köszöntőt. Jelen lesznek a testvérfelekezetek vezetői és képviselői is. Hittanosok és felnőttek, dalárdistáink az alkalomhoz illő verses-énekes műsort mutatnak be. Az ünnepség végén a templomkerti emlékparkban elhelyezzük az emlékezés virágait az erdélyi Árkos testvérgyülekezettől ajándékba kapott- hozott „Testvériség”nevű kopjafánál.

(Az ünnepséget szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre előzetes jelentkezést kérünk.)

 

 

Füzesgyarmat, 2013. június 25.                         Atyafiságos tisztelettel:

 

                                                                               Balázsi László s.k.

                                                                                         lelkész

„Otthonom a templom,

 Ajtaján belépve mindig hazaérek.

 Ismerősen csendül fülembe az ének.

 Mintha minden hangja simogatás lenne.

 Égi Atyám keze simogat meg benne.” /Túrmezei Erzsébet/

 

„E becses zászlónak, a hazának,                                                   Igy a zászló ránk örökbe maradt,

 Védelmében hányan elhullának!                                                  Ránk hagyák azt erős átok alatt:

 Vérökben a rudját hányszor megfereszték                                 Átok alatt hogy, ha elpártolunk attul,

 Régi ősapáink, de el nem ereszték.                                                               Ne legyen az Isten istenünk azontúl.”  /Arany János/

                                                                                             

------------------------------

Fényképek

-------------------------------

 

Lezsák SándorLezsák: Az unitáriusok közösségteremtő erőforrást jelentenek

Forrás: MTI | 2013. július 14. vasárnap 16:14 |

Hangsúlyozta: az unitáriusok minden tiszteletet megérdemelnek azért, amit a magyarságért tettek és tesznek napjainkban.

Az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke vasárnap Füzesgyarmaton, az alföldi unitárius búcsú ünnepsége előtt az MTI-nek azt mondta: a határon inneni unitárius közösségek viszonylag kisebb létszámúak, de ahol jelen vannak, ott a szeretet, a családok és az idősek oltalmazása jellemzi őket. Lezsák Sándor a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség felkérésére vett részt vasárnap a helyi unitárius templom építésének 110. évfordulóján tartott ünnepi istentiszteleten, és mondott köszöntőt a város önkormányzata által az egyházközségnek ajándékozott székelyzászló átadása alkalmából.

Hozzátette, törődni kell az unitáriusokkal és figyelni kell rájuk Magyarországon, felelősséggel tartozunk irántuk, hiszen magyar alapítású egyházról van szó, gyülekezeteik évszázadokon át nagyon nagy sokat tettek a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar építészet megőrzéséért. Az Országgyűlés alelnöke kiemelte: az unitáriusokhoz hasonlóan segíteni kell minden olyan törekvést, amely erősíti a keresztény tudatot a keresztény Magyarországon.

Prohászka Ottokár egykori katolikus püspök gondolataira hivatkozva azt mondta, a katolikusok és az unitáriusok közötti híd a szeretet szivárványhídja. Hozzáfűzte: személyesen is nagyra becsüli az unitáriusokat, erdélyi útjai során nagyon sok családtól kapott személyesen is segítséget a hetvenes és a nyolcvanas években. Romániában az unitárius vallási közösségek nagyon nehéz időket éltek meg a Ceaucescu-időszakban, mégis hősiesen helytálltak és tették a dolgukat tisztességgel - tette hozzá.

Az ünnepség jelentőségéről és a székelyzászló elhelyezéséről a templomban Lezsák Sándor kifejtette: a helyi unitáriusok az egyházi búcsú ünnepségére azzal a szándékkal hívták meg, hogy jelenlétével is erősítse meg a füzesgyarmati és a gyulai szórványgyülekezet kötődését Erdélyhez és a székely testvértelepüléshez, Kászonhoz. "Legyen ott a füzesgyarmati templomban a székely nemzeti zászló, adjon annyi erőt az unitárius közösségnek, amennyit ad a székely nemzetnek" - mondta.

Az alföldi unitárius búcsú ünnepségén jelen volt Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke és Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, a füzesgyarmati városvezetést Bere Károly (Fidesz-KDNP) polgármester képviselte. Az istentiszteletet Balázs László lelkész, megbízott püspök mutatta be. 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/14/15/Lezsak_Az_unitariusok_kozossegteremt_er_forrast_jelentenek.aspx

http://www.magyarhirlap.hu/lezsak-torodni-kell-az-unitariusokkal

-------------------------------------------------

 

Alföldi unitárius búcsút tartottak Füzesgyarmaton

2013. július 14. 18:43 L. B.
A füzesgyarmati egyházközség a gyulai és környéki szórványgyülekezettel karöltve alföldi unitárius búcsút rendezett vasárnap. A rendezvényről a szervező, Balázsi László nyugalmazott megbízott püspök, lelkész számolt be.

– Hányan és honnan vettek részt az alföldi unitárius búcsún?

– Mintegy százötven lélek töltötte meg a füzesgyarmati unitárius templomot, az ünnepi istentisztelet keretében megemlékeztünk arról is, hogy száztíz esztendővel ezelőtt építették fel az isten házát. Nemcsak Füzesgyarmatról, hanem szerte a megyéből és az országból is érkeztek a rendezvényre, mely immár két évtizedes múltra tekint vissza, és az anyaország legnagyobb unitárius eseményévé nőtte ki magát.

– Mi színesítette még a programot?


– Az önkormányzat által ajándékozott székely zászlót is felavattuk, ennek keretében beszédet mondott Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke is. Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere is szólt a megjelentekhez. Jelen voltak a testvérfelekezetek képviselői és vezetői is, ünnepi szolgálatot végzett Bálint Benczédi Ferenc püspök és Kászoni-Kövesdi József püspöki helynök.

Hittanosok és felnőttek, dalárdisták is az alkalomhoz illő műsort mutattak be. Az ünnepség a templomkertben zárult, ahol az emlékezés virágait helyeztük el az erdélyi Árkos testvérgyülekezettől ajándékba kapott és hozott, Testvériség nevet viselő kopjafánál. 

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/alfoldi-unitarius-bucsut-tartottak-fuzesgyarmaton-506755

 

-----------------------------------------