U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 111 - 2012 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

                   K E D V E S    T E S T V É R Ü N K !

 

         A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezete tisztelettel és szeretettel hívja és várja Önt Szeretteivel együtt a 2012. július 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő „alföldi unitárius búcsúra”.

E jeles napon megemlékezünk a gyülekezet megalakulásának 110. évfordulójáról, konfirmációi szertartásunk is lesz, valamint egyik erdélyi testvérgyülekezetünk (Marosszentgyörgy-Szászrégen) hívei, amennyiben megkapják az okleveleket, ünnepélyes állampolgársági esküt tesznek. A kis gyülekezet nagy vendége lesz Dr.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várunk függetlenül vallásától, életfelfogásától. Erősítsük magyar  együvé tartozásunkat!

 

(Amennyiben a záró ebéden is részt kíván venni, kérjük visszajelzését július 3-ig!)

 

Füzesgyarmat, 2012. június 22.                               Atyafiságos tisztelettel:

 

                                                                                Balázsi László  s.k. lelkész

                                                                             mb. püspök-egyházi főjegyző     

 


 

Kövér László a Füzesgyarmati Unitáriusoknál

Minden közösség építőkockája az egész nemzetnek


Dr. Kövér László házelnök beszéde, mely elhangzott Füzesgyarmaton, az unitárius templomban

Fényképalbum  1   /  Fényképalbum 2