UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax:             +36-66-491-894       e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 87 - 2011 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

      Fényképalbum:  2011 - http://unikeptar.unitarius-halo.net/thumbnails.php?album=500

 

           

K E D V E S   T E S T V É R Ü N K !

 

      

 

    

   A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet tisztelettel és szeretettel hívja és várja Önt Szeretteivel együtt 2011. július 3-án, vasárnap délelőtt 11 órára a templomunkban tartandó hagyományos unitárius búcsúra.A torony építésének 100. évfordulójára emléktáblát avatunk. Itt lesznek a toronyépítő lelkész unokái, egyikük Kiss Törék Ildikó művésznő, aki művész férjével, Varga Vilmossal, a Nagyváradi Kiss Stúdió Színházból előadást is tartanak. Jelen lesz Biró Rozália, Nagyvárad unitárius alpolgármesterasszonya, akit a város polgármestere is fogad.

Keresztelés és konfirmáció is fog lenni. Szentesítjük az erdélyi Marosszentgyörgy-Szászrégeni Egyházközség és a Füzesgyarmat és Gyula és Környéke Szórványegyházközség testvérkapcsolatát. Az erdélyi gyülekezet lelkészházaspárja, Pálffy Tamás és neje szolgálnak. A kórus, hittanosok, felnőttek verseket, énekszámokat adnak elő. Élményteli nap vár mindenkire! Hozza magával családtagjait, barátait, ismerőseit, hogy megismerjük egymást a közös Kárpát-medencében. (A búcsú szeretetvendégséggel zárul, amelyre kérjük visszajelezni részvételi szándékát június 28-ig, mert korlátozott a befogadó hely!/

 

 

  

Füzesgyarmat-Gyula, 2011. június 17.

 

                                                                          

Testvéri szeretettel :

 

                                                                      Balázsi  László  s.k.

                                                       lelkész, mb. püspök-egyházi főjegyző