Elekes Botond Főgondnokunk, Unitárius Reflexiója a Honismeret című folyóirat
Reformáció 500 számában jelent meg (XLV. évfolyam, 2017/6 szám, p 45-48.).