Dr. Barabássy Sándor

 

 

 

Egy olyan erdélyi történelmi családból származom, amelynek felmenői János Zsigmond fejedelem udvari embereiként ismerkedtek meg Dávid Ferenc tanaival.

 

Marosvásárhelyen születtem 1949-ben, itt érettségiztem, az egykori Református Kollégiumban, akkor már a Magyar Autonóm Tartomány székhelyén, a Bolyai Farkas Középiskolában. A Bolyai téren 60 lépésre laktunk az Unitárius Templomtól, aminek akkoriban Darkó Béla tiszteletes volt a lelkésze. Az egyetemi tanulmányaimat a Temesvári Műszaki Egyetemen végeztem. 1968-ban részt vehettem a 400 éves kolozsvári ünnepi istentiszteleten, ahol fiatal egyetemistaként az erdélyi magyar egyházak jelenlévő püspökeivel is találkozhattam (köztük Márton Áron római katolikus püspökkel is). Ez az esemény mély benyomást tett rám, örökre emlékezetes maradt.

 

Az egyetem elvégzése után szülővárosomban dolgoztam kutató mérnökként és egyetemi tanársegédként. 1975-ben nősültem meg, feleségem fogorvos. Két fiam van, egy orvos és egy képzőművész.

 

1982-ben települtem át Magyarországra, a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoztam tanársegédként, majd 1986-ban doktoráltam. 1987-től a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem adjunktusa lettem, 1996-ban megvédtem a kandidátusi disszertációmat, az MTA  Köztestületének a tagjává váltam. 1989, 1990, 1993-ban töltöttem hosszabb-rövidebb időt az Egyesült Királyságban, a Scottish Agricultural College-ben. 2000-től a MERTCONTROL Zrt. Vegyi Divíziójának lettem az igazgatója.

 

1982-től veszek részt valamilyen formában a Budapesti Unitárius Egyházközség életében, tevékenységében, a 90-es évek közepétől a mai napig presbiterként. 2005-től zsinati tag is vagyok, 2010 júniusi zsinaton választottak meg a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnok helyettesének.

 

Nagy jelentőséget tulajdonítok az Unitárius Egyház történelmi egysége helyreállításának, az ilyen módon megerősödött történelmi egyházban látom a jövőt. Ezt a jövőt azonban egyházunk szempontjából további építkezéssel, intézmények megvalósulásával érzem felívelőnek. 

 

Budapest, 2010 szeptember