CimerADÓ 1+1 %


Dél-Dunántúli Szórványegyházközség
Pécs központtal


A Dunántúli Unitárius Egyházközséget két részre tudnám osztani: Közép- és Dél-Dunántúlra. A Közép-Dunántúl központja Polgárdi, 1886-ban alakult. A Dél-Dunántúl központja Pécs, s bár 1570 körül jön itt létre unitárius gyülekezet, az ellenreformáció miatt eltűnik. Tulajdonképpen 1990 óta működik Pécsen életképes unitárius gyülekezet. 2001-től a Dunántúli Unitárius Egyházközség központja Pécs, közel akkora lélekszámmal, mint a Győri egyházközség.

Bár Pécsen többet tartózkodom, rendszeresen pasztorálom a Polgárdiban élő, valamint ennek környékén levő unitárius hívekből álló gyülekezeteket is. Saját ingatlannal az egyházközség egyelőre csak Polgárdiban és Pécsen rendelkezik (1,5 szobás kis lelkészi lakással, irodával). Istentiszteleteket rendszeresen Pécsen, Szekszárdon,
Székesfehérváron és Polgárdiban tartunk.
A közeljövőben feltehetően Kaposváron is.

- Istentiszteleti időpontok:

Pécs: Minden hónap második és negyedik vasárnapján,
de. 11 órától, a Szabadság Úti Református Egyházközség
gyülekezeti termében. Istentiszteletek előtt, de. 10
órától vallásórákat tartunk.

Székesfehérvár: Minden hónap harmadik vasárnapján, de.
10 órától, a Szekfű u. Evangélikus Egyházközség belső
gyülekezeti kistermében.

Polgárdi: Minden hónap harmadik vasárnapján, du. 15
órától, az unitárius gyülekezeti teremben (Kossuth u.
94.)

Az istentiszteletek pontos időpontjáról a hívek meghívó levél által szereznek tudomást. A pécsi istentiszteletek előtt vallásórák tartására kerül sor. A tervek szerint hamarosan Kaposváron is lesznek istentiszteleti alkalmak.

Lelkész:  Máté Ernő, 1976 június 2.-án születtem Marosvásárhelyen. Középiskolai tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem 1990-94 között, majd 1999-ben szereztem diplomát a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Egy évig a marosvásárhelyi Unitárius Egyházközségben teljesítettem gyakorló segédlelkészi szolgálatot, majd egy nagy kihívásnak eleget téve, 2000 Szeptember 1-től kezdtem el segédlelkészi szolgálatom a Dunántúli Unitárius Egyházközségben. 2002-ben véglegesítő vizsgát tettem a kolozsvári Teológiai Intézetben és a püspök úr kinevezett rendes lelkésznek a Dunántúli Unitárius Egyházközségbe.

Cím:

7623 Pécs, Madách Imre u. 9/A. III. 11.

Telefonszám: 06-30-2821-665
E-mail: mateerno@yahoo.com
 

 

 


 

Vissza a Magyarországi Unitárius Egyház címoldalára

Első mentés dátuma: 2001. november 20.
Utolsó frissítés dátuma: 2015. június 16.

© 2015. Minden jog fenntartva.